Archív značiek: Exodus 90 17. deň

17. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
161718

Si v Egypte

Život sa stal náročnejším. Mojžiš a Áron zdá sa nezískavajú väčšiu slobodu. Napriek tejto pozícii,
komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 7:14–24
14 Nato hovoril Pán Mojžišovi: „Faraónovo srdce je tvrdé. Nechce prepustiť ľud. 15 Zrána choď k faraónovi – on pôjde vtedy k vode – a na nílskom brehu mu podíď v ústrety! Palicu však, čo sa premenila na hada, vezmi si do ruky 16 a povie mu: „Pán, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe s
rozkazom. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil na púšti! Ale ty si neposlúchol doteraz. 17 Preto toto hovorí Pán: Podľa tohoto poznáš, že ja som Pán: Pozri, ja teraz udriem palicou, čo je v mojej ruke, nílsku vodu a premení sa na krv. 18 Aj ryby, čo sú v Níle, podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu z Nílu.“ 19 Potom Pán vravel Mojžišovi: „Povedz Áronovi: Vezmi si svoju palicu a vystri ruku nad egyptské vody, nad ich potoky, kanále, jazerá a nad všetky ich vodné nádrže, aby sa
premenili na krv. A bude krv v celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách!“20 A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Pán. Zdvihol svoju palicu pred faraónom a jeho služobníkmi, udrel nílsku vodu a všetka nílska voda premenila sa na krv. 21 Ryby v Níle podochli a Níl zapáchal tak, že Egypťania nemohli piť z Nílu vodu. A krv bola v celej egyptskej krajine. 22 Ale egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté, a tak faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a nepočúvol ich, ako predpovedal Pán. 23 Faraón sa obrátil a šiel domov a nepripúšťal si to vôbec k srdcu. 24 Všetci Egypťania kopali okolo Nílu pitnú vodu, lebo nílska voda sa piť nedala.

Zamyslenie:
Boh zjavuje všetky veci také, aké skutočne sú. V tejto stati Boh začína sériu desiatich rán ktorými preukáže svoju moc nad Faraónom a falošnými bohmi Egypta. Jeho moc je taká nevšedná, že každý kúsok vody v Egypte sa premení na krv robiac vody Nílu také hnilobné, že ľudia nemajú čo piť. Táto krv je symbolom ľudskej existencie – hmota ľudskej podstaty, ktorá pochádza z tohto sveta. Voda, zdroj ľudského života je premenená na zdroj smrti a rozkladu. V hebrejčine tento text znázorňuje, že hrnce a nádoby používané na vodu (a teraz naplnené krvou) boli spravené z materiálu získaného zo stromov a kameňov, čo je paradoxne materiál z ktorých Egypťania používali aj na výrobu svojich idolov. Inými slovami, Egyptský falošný bohovia sa takto pre nich stali zdrojom smrti; nemohli ich zachrániť. V dnešnej dobe si neustále pokúšaný obracať sa na veci tela – sex, moc, peniaze – tieto ťa odstrihávajú od skutočného života a slobody. Nádoba tvojho života je často naplnená smrťou a hnilobou namiesto života. Skús sa zamyslieť nad inou staťou z Písma, z evanjelia sv. Jána (kapitola 2). Kristus tu premieňa vodu, ktorá je v nádobách na očisťovanie, na víno, symbol života a radosti a znak nového života ktorý nám ponúka v Duchu Svätom. Buď vytrvalý a vedz, že ak mu to umožníš, Ježiš tiež premení vodu tvojho života na víno. Volaj dnes na Pána. Popros ho aby ťa naplnil tak hojne životom a radosťou aby všetci ľudia okolo teba videli čo v tebe Pán koná.