Archív značiek: Duchovný život

Richard Rohr: Na prahu premeny 358.: Večnosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo päťdesiaty ôsmy

„Ako akúsi ozvenu čohosi večného si v sebe nesieme predstavu, že sme určení k večnému životu. Mnohí to nazývajú dušou. Veriaci tomu hovoria vnútorná Božia prítomnosť. Povedomie o čomsi tak nemožnom, ako je večný život, v nás zažína práve večný život, ktorý už je v našom vnútre. je to svätý Duch Boží, čo nám umožňuje vážne dúfať v to, čo my sami iba intuitívne tušíme.

Nemôžeme si predstavovať, ani dúfať v nič, čoho sme sa už nejakým nepatrným spôsobom aspoň nedotkli. Všetko duchovné poznávanie je v skutočnosti rozpamätávaním sa. Keby večný život nebola skutočnosť, toľko ľudí by ho nehľadalo a nedúfalo v neho – nejde tu teda ani tak o akési túžobné prianie, ako skôr o „sekundárne myslenie“: Boh si to pomyslel ako prvý a nám zasial do sŕdc túžbu. Takýto je vzorec, ktorý objavujeme i modlitbou: Boh nás „prinúti“ – primeje myslieť si, že ide o našu myšlienku, a pritom to už je Božia myšlienka! Boh k nám prichádza – ako my. Ako dobrá manželka i Boh necháva muža, nech si myslí, že ten nápad vzišiel z jeho hlavy!

Aký je podľa mňa môj duchovný život?
V čo dúfam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 389.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Ani ofenzívne, ani defenzívne

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto piaty

„Akonáhle si uvedomíme svoj tieň, vzniká pokušenie s ním bojovať. Ale pamätajte si jednu vec: tieň sa k nám vždycky natočí tou istou tvárou, akú my obrátime k nemu. Ak jednáme so svojim tieňom vľúdne, bude i on jednať vľúdne s nami. Keď sa naučíme tieň prijať a odpustiť mu, i on – zázračne – odpustí nám. Pokiaľ v sebe dokážeme prebudiť súcit s tým, čo o sebe zistíme, bude i náš tieň reagovať súcitom.

Pokiaľ ale zo strachu na tieň zaútočíme tieň nám útok oplatí. Prepadne nás zo zálohy vo chvíli, kedy to budeme najmenej očakávať. Snažíme sa naleštiť svoju falošnú lícnu stranu, ktorú sme si pre život vytvorili, a náš tieň sa priplýži zozadu. Kedykoľvek sa pristihnete, že sa chováte výrazne defenzívne, zvyčajne ste sa práve stretli so svojim tieňom.

Duchovný život je veľká recyklácia: nič sa nestráca. Všetko, čo sa nám kedy stalo, zostáva a pokiaľ to nezahojíme, bude sa to objavovať v nových a nových prestrojeniach. Robert Bly hovorí, že sa svojich démonov nikdy úplne nezbavíte, že ich iba vychovávate.

Ktorú tvár – zlobu, alebo súcit – práve teraz nastavujem svojmu tieňu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 231.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoPiaty #AniOfenzívneAniDefenzívne #Tieň #BojSTieňom #PokušenieBojovať #VľúdnosťKTieňu #PrijaťTieň #OdpustiťTieňu #Odpustenie #Prijatie #Súcit #Útok #Strach #DuchovnýŽivot #NičSaNestráca #Démon #Démoni #Vychovávať