Archív značiek: Dualizmus

Richard Rohr – Na prahu premeny 279.: Starí blázni

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty deviaty

„Mnohí z nás sa s postupujúcim vekom stávajú čím ďalej rigidnejšími a zatvrdenejšími. A pritom by sme sa mali vymaňovať z dualistického myslenia desaťročných chlapcov a prechádzať k neduálnemu mysleniu našich múdrych učiteľov. Starnutie má znamenať posun od myslenia v kategóriách buď – alebo k mysleniu v kategóriách tak – i tak. To je taktiež za bežných okolností dôvod, prečo starší ľudia bývajú trpezlivejší, vedia lepšie odpúšťať a dokážu byť milosrdnejší než teenager.

Keď však zostaneme pyšnými a sebastrednými dualistami, ktorí navyše ešte používajú len ľavú polovicu mozgu, ťažko sa z nás môžu stať tí, kto budujú mosty a posilňujú mier – dokonca ani v rámci rodiny alebo okolia svojho domova.

Naši súčasní náboženskí vodcovia nepôsobia dojmom, že by mali záujem na skutočnom dialógu medzi vierami. Naši politickí predstavitelia zasa akoby neboli schopní usilovať o spoločné dobro, ale postupujú stále len podľa modelu prehra verzus výhra. Vysoko postavení finančníci poberajú extravagantné bonusy, a pritom väčšina sveta hladuje. Ľudia, z ktorých sa mohli stať učitelia, sa nevzdali dualistického myslenia, a miesto toho využívajú tento dualistický systém len k tomu, aby okolo seba vykopali ešte hlbšie priekopy a svoj dualizmus ešte posilnili!

Výsledok: vývojovo robíme krok späť a naša spoločnosť je čím ďalej infantilnejšia.

Aké mám príležitosti dosiahnuť myslenia múdrych učiteľov?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 308.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 273.: Obrázky to dokážu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty tretí

„Psychológ C. G. Jung povedal, že hlboká premena nastáva predovšetkým v prítomnosti obrazov. Len tie sa dokážu dotknúť nášho nevedomia – spraviť invazívnu a ozdravnú rekonfiguráciu duše. To isté môže nastať v iných podobách: môže ísť o čítanie životopisnej knihy, pieseň, divadelnú hru, film, snový obraz, sochu, vnútornú víziu či umelecké dielo. Ide však o stretnutie, po ktorom uvidíte veci inak. Na takúto zmenu by nestačila ako stovka omší.

Myšlienky a koncepty nemajú moc nás zmeniť. Skôr nás udržujú v našom dualistickom myslení, v ustavičnom posudzovaní, či súhlasíme s nejakou myšlienkou, so slovami, ktorými bola vyjadrená, s človekom, ktorý ju vyslovil, či s celkovou formuláciou. Dalo by sa tvrdiť, že tridsať tisíc rôznych kresťanských cirkví máme dnes na svete preto, že sa všetci moc spoliehame na slová. Mali by sme si uvedomiť, že „Slovo sa stalo telom“.

Tak sa na mňa pozrite! Tvrdím o sebe, že som katolík, a píšem len ďalšie a ďalšie slová! Žiadne z týchto slov nemôže „zabrať“, dokým sa vo vás nestane obrazom.

Aké obrazy ma fascinujú, volajú ku mne?
Čo hovoria?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 302.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov