Richard Rohr – Na prahu premeny 279.: Starí blázni

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty deviaty

„Mnohí z nás sa s postupujúcim vekom stávajú čím ďalej rigidnejšími a zatvrdenejšími. A pritom by sme sa mali vymaňovať z dualistického myslenia desaťročných chlapcov a prechádzať k neduálnemu mysleniu našich múdrych učiteľov. Starnutie má znamenať posun od myslenia v kategóriách buď – alebo k mysleniu v kategóriách tak – i tak. To je taktiež za bežných okolností dôvod, prečo starší ľudia bývajú trpezlivejší, vedia lepšie odpúšťať a dokážu byť milosrdnejší než teenager.

Keď však zostaneme pyšnými a sebastrednými dualistami, ktorí navyše ešte používajú len ľavú polovicu mozgu, ťažko sa z nás môžu stať tí, kto budujú mosty a posilňujú mier – dokonca ani v rámci rodiny alebo okolia svojho domova.

Naši súčasní náboženskí vodcovia nepôsobia dojmom, že by mali záujem na skutočnom dialógu medzi vierami. Naši politickí predstavitelia zasa akoby neboli schopní usilovať o spoločné dobro, ale postupujú stále len podľa modelu prehra verzus výhra. Vysoko postavení finančníci poberajú extravagantné bonusy, a pritom väčšina sveta hladuje. Ľudia, z ktorých sa mohli stať učitelia, sa nevzdali dualistického myslenia, a miesto toho využívajú tento dualistický systém len k tomu, aby okolo seba vykopali ešte hlbšie priekopy a svoj dualizmus ešte posilnili!

Výsledok: vývojovo robíme krok späť a naša spoločnosť je čím ďalej infantilnejšia.

Aké mám príležitosti dosiahnuť myslenia múdrych učiteľov?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 308.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár