Dôchodkové poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

V rámci systému dôchodkového zabezpečenia je štátne dôchodkové poistenie prvým dôchodkovým pilierom.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

  • Starobné poistenie
  • Invalidné poistenie

Starobné poistenie

Je poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia.

Invalidné poistenie

Je poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Zo starobného poistenia sa poskytuje:

  • starobný dôchodok
  • predčasný starobný dôchodok
  • vdovský a vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok

Z invalidného poistenia sa poskytuje:

  • Invalidný dôchodok
  • vdovský a vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok

Pridaj komentár