Richard Rohr: Na prahu premeny 360.: Len trpiaci Boh môže prinášať spásu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo šesťdesiaty

„Pokiaľ trpíme my, trpí Boh a keď trpíme s dôverou a vedome, nastavujeme solidaritu s Bohom. To zistili všetci svätci a s tohto dôvodu na nás môže ochota trpieť u niektorých z nich pôsobiť až masochisticky. Takýto bol však ich spôsob ako sa spojiť so všetkým.

V množstvách svetových mytológií figuruje zranený človek ako ten, kto prináša dar. Je to slepý videc, zmrzačení pravdovravec, alebo múdry žobrák. Ten, kto trpel, je tým, kto má univerzálny súcit, kto nesie všetko a chápe všetko. Tak sa postihnutý stáva nositeľom nádeje. Aké je potom prekvapenie, že kresťanstvo uctieva ako svoju centrálnu ikonu krutosť zmrzačeného muža. Akýkoľvek Boh, ktorý by sa nachádzal mimo utrpenia, či od neho bol odstrihnutý, by nemohol nijako ‚spasiť“ svet od jeho najväčšej dilemy a pádu. Spásu je nutné prinášať zvnútra, pretože len tak sa uzdravujú rany. Zvnútra von a zdola nahor.

Akú podobu má pre mňa Božie utrpenie?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 391.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár