Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 24.03. 2021.

„Niektorí ľudia hovoria, že každý, kto verí v Ježiša, je spasený. Zdá sa však, že Ježiš v dnešnom čítaní tomuto návrhu odporuje. Pozrite sa pozorne a uvidíte, že Ježiš hovorí so Židmi, ktorí v neho verili. Ježiš ich však napriek tomu považuje za otrokov hriechu, a nie za učeníkov. Ako je to možné? Ježiš vysvetľuje rozdiel medzi týmito veriacimi a svojimi učeníkmi. Učeníci zostávajú v jeho slove, ale títo ostatní veriaci nie. A čo to znamená, zostať ‚v jeho slove‘? Znamená to, že Ježišove slová neustále vedú myšlienky, slová a skutky učeníkov. Pričom títo iní Židia mysleli, hovorili a konali pod iným vedením; v tomto prípade pod vedením Zákona a Prorokov. Ježišove slová sa týkajú budovania zdravých, láskyplných vzťahov.  Ako kresťan dozrieva, cieľom je milovať Boha, milovať seba a milovať ostatných čoraz lepšie. Ale Zákon a Proroci sú o prikázaniach, ktoré sa musia dodržiavať, inak nasleduje trest. Nestačí teda iba uveriť, že Ježiš je Svätý Boží; to robia aj démoni. Je nevyhnutné podrobiť naše myslenie, hovorenie a konanie Ježišovým slovám. 

A ako sa to dá dosiahnuť? Najprv musíme byť oslobodení z otroctva názoru sveta ohľadne zločinu a trestu. Ježiš nám hovorí, že tí, ktorí sú oslobodení, zostávajú v komunikácii s Bohom, zatiaľ čo tí, ktorí sú stále v otroctve hriechu, sú oddelení od komunikácie s Bohom. Duch Svätý žije vo všetkých veriacich, ale žiada sa od neho iba komunikácia s tými, ktorí chcú, aby formoval ich myšlienky, slová a skutky. On je ale  aktivovaný túžbou po tom, aby bolo živé Ježišovo slovo uplatnené v našich každodenných okolnostiach. Bez podrobenia sa učeníka Duchu Svätému má človek Božie svetlo v hlinenej nádobe, kde ho nikto nemôže vidieť. 

Tu je jeden príklad, ktorý ukazuje výrazný rozdiel medzi židovskými veriacimi a učeníkmi. Učeník sa nikdy nebude snažiť zabiť svojho oponenta. Zatiaľ čo veriaci, ktorý sa riadi Zákonom a Prorokmi, zabije kohokoľvek, ak to Zákon vyžaduje. Tento paradox bol v srdciach židovských veriacich. Verili, že Ježiš je od Boha. Ak by však Zákon a Proroci požadovali trest smrti za rúhanie, Ježiša by zabili. 

Kedykoľvek niekto hreší, je vedený slovami, ktoré nepochádzajú od Ježiša. Musíme sa teda pozerať hlbšie ako je hriech. Aké myšlienky, slová alebo skutky viedli k hriešnemu konaniu? A čo by si Ježiš myslel, povedal a urobil za rovnakých okolností? Duch Svätý nám to povie. Potom sa musíme modliť, aby Ježišovo slovo nahradilo všetko, čo nás v minulosti viedlo. Ak to chcete vyskúšať, veľmi odporúčam viesť si denník. Zaznamenajte si hriechy, ktorých sa denne dopúšťate. Potom sa zamyslite nad myšlienkami, slovami a skutkami, ktoré predchádzali hriechu. Poznačte si ich na jednej strane denníka. Potom sa modlite za Ducha Svätého, aby odhalil, ako by za rovnakých okolností myslel, hovoril a konal Ježiš. Poznačte si to na druhú stranu denníka. Modlite sa za to, aby sa vaše srdce zmenilo, aby sa viac podobalo Ježišovmu srdcu. Keď budete nabudúce čeliť rovnakým okolnostiam, budete mať menšie pokušenie hrešiť rovnakým spôsobom. Prejdite si svoj denník po niekoľkých týždňoch a mesiacoch a budete čítať o svojej vlastnej premene. To bude naozaj dobrý pocit. Budete ešte viac rozhodnutí zostať v Ježišovom slove.“

Pridaj komentár