Eckhart Tolle – Sila prítomného okamihu

„Pre niektorých ľudí má odovzdanie sa negatívne konotácie, ktoré zahŕňajú porážku, kapituláciu, neschopnosť postaviť sa životným výzvam, upadnutie do letargie a podobne. Pravé odovzdanie sa je však niečo úplne iné. Neznamená to, že máte pasívne znášať akúkoľvek situáciu, v ktorej sa ocitnete, a nemáte s ňou nič robiť. Neznamená to ani, že si máte prestať robiť plány alebo pozitívne konať.

V odovzdaní sa je obsiahnutá jednoduchá, ale hlboká múdrosť, ktorá spočíva v podvolení sa a nie v odporovaní prúdu života. Prúd života môžete zažiť jedine TERAZ, odovzdanie sa teda znemená bezpodmienečne a bezvýhradne prijať prítomný okamih.
Znamená to vzdať sa vnútorného odporu voči tomu, čo je.

Vnútorný odpor spočíva v tom, že hovoríte „nie“ tomu, čo je, prostredníctvom momentálneho odsúdenia a negatívnych emócií.

Prijatie reality vás okamžite oslobodí od stotožnenia sa s mysľou a opätovne vás spojí s bytím. Odpor je myseľ.

Odovzdanie sa je čisto vnútorný jav. Neznamená to, že by ste nemohli konať a zasahovať do situácie na vonkajšej úrovni.

V skutočnosti, keď sa odovzdáte, nemusíte prijať celú situáciu, iba ten maličký úsek z nej, ktorému vravíme prítomný okamih. Keby ste napríklad uviazli v blate, nepovedali by ste si: „V poriadku, vzdávam sa, ostanem tu v blate.“ Rezignácia nie je odovzdanie sa.“

Nemusíte prijať neželanú alebo nepríjemnú životnú situáciu. Nemusíte si ani nič nahovárať a presviedčať sa o tom, že je všetko v poriadku. Nie. Plne si uvedomujete, že sa z tejto situácie chcete dostať. Potom zúžite svoju pozornosť len na prítomný okamih a nijako ho neposudzujete ani nehodnotíte.
Preto ani necítite nijaký odpor či negatívne emócie. Prijímate súcnosť prítomnej chvíle.
Potom sa pustíte do činnosti a urobíte všetko pre to, aby ste sa s toho dostali.

Volám to pozitívna akcia. je omnoho efektívnejšia ako negatívna akcia, ktorá pramení z hnevu, zúfalstva či frustrácie. Kým dosiahnete želaný výsledok, stále trénujte odovzdanie sa tým, že nebudete hodnotiť prítomnosť.

Vo vašom vnútri je niečo, čo nie je ovplyvnené prechodnými okolnosťami, ktoré tvoria vašu životnú situáciu, a k čomu máte prístup jedine cez odovzdanie sa. Je to váš život, vaše bytie, ktoré existuje naveky v bezčasovej oblasti večnej prítomnosti.

Ak je vaša životná situácia neuspokojujúca či dokonca neprijateľná, nevedomý vzorec odporu, ktorý túto situáciu udržiava pri živote, sa vám podarí prekonať jedine cez odovzdanie sa.

Odovzdanie sa je dokonale kompatibilné s konaním, iniciovaním zmeny a dosahovaním cieľov. V odovzdaní sa však do vášho konania vstúpi celkom nová energia (Božia energia), ktorá má inú kvalitu. Odovzdanie sa vás opäť napojí na zdrojovú energiu bytia (Boh) a pokiaľ je vaše konanie naplnené vytím, stane sa radostnou oslavou životnej energie…

V stave odovzdanosti veľmi jasne vidíte, čo treba urobiť, konáte tak, že ste schopní sústrediť sa na veci postupne.

Ak je vaša celková situácia neuspokojivá alebo nepríjemná, oddeľte tento okamih a odovzdajte sa tomu, čo je. To je lúč svetla pretínajúci hmlu. Stav vášho vedomia potom prestane byť ovládaný vonkajšími okolnosťami. Nezakladá sa na reakciách a odpore.
Potom sa pozrite na konkrétne detaily. Položte si otázku: „je niečo, čo môžem urobiť, aby som túto situáciu zmenil, zlepšil alebo sa z nej dostal?“ Ak áno, urobte, čo je vhodné.

Nezameriavajte sa na stovky vecí, ktoré budete musieť urobiť v budúcnosti, sústreďte sa len na tú jednu konkrétnu vec, ktorú môžete urobiť teraz. Neznamená to, že by ste sa mali vzdať plánovania. Možno práve plánovanie je tou jedinou vecou, ktorú môžete urobiť teraz. Určite si však nezačnite premietať „mentálne filmy“, ktoré vás neustále odnášajú do budúcnosti. Stratili by ste tak prítomnosť. Nič z toho, čo robíte, nemusí okamžite priniesť výsledky. Kým sa prejavia výsledky, neodporujte tomu, čo je.

Ak v tejto chvíli nemôžete nič urobiť, ani sa z danej situácie dostať, využite ju a vstúpte hlbšie do odovzdanosti, hlbšie do prítomného okamihu, do bytia.

Nemýľte si odovzdanie s ľahostajnosťou, s prístupom „už mi je všetko jedno“. Ak sa prizriete zblízka, všimnete si, že tento prístup je nakazený negatívnosťou vo forme skrytého odporu a preto nemá s odovzdaním nič spoločné. Je to len maskovaný odpor.

Po tom, ako sa odovzdáte, namierte svoju pozornosť dovnútra a skontrolujte, či vo vás ostala nejaká stopa odporu. Buďte počas toho veľmi ostražití, inak by sa nejaký skrytý balíček odporu mohol schovať do tmavého kúta vo forme myšlienky alebo nepriznanej emócie.“

Pridaj komentár