Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 22.01. 2021.

Piatok 22.1.2021

Dnes je deň modlitieb za právnu ochranu nenarodených detí. Po celom svete sa vedie boj o životy nenarodených detí. Mnohí chcú zmeniť zákony o potrate, aby matke umožnili lepší prístup k potratu. Ale čo tie deti? Majú právo byť ochraňované a obraňované. Je teda dobrý deň modliť sa za ochranu nenarodených detí a opýtať sa Otca, či chce, aby ste podnikli nejaké kroky. (Pamätajte, že každé konanie bude vyjadrovať lásku.) Ak stretnete niekoho, kto išiel na potrat, potrebuje pochopenie, nie odsúdenie. Pamätajte, ako sa Ježiš správal k žene prichytenej pri cudzoložstve v  Jánovi 8, 1–11, a nasledujte jeho príklad.

Môžeme sa tiež modliť za tie deti, ktoré sa vyvíjajú v maternici a potrebujú ochranu. Diabol prichádza kradnúť, zabíjať a ničiť. Neberie ohľad na vek a začína útočiť už od okamihu počatia. Modlitba za nenarodené deti je teda veľkým požehnaním.

Prvýkrát som bola oboznámená s dôležitosťou modlitby za obdobie v lone matky, ​​keď som sa modlila za mladého muža. Celý život žil s hrôzou. Keď mi rozprával svoj príbeh, spomenul náhlu neočakávanú smrť v rodine, keď mal 7 mesiacov v maternici. Cítila som, že je to dôležité, a modlila som sa za požehnanie a pokoj a oslobodenie od šoku a traumy. Na druhý deň sa ku mne vrátil a povedal, že hrôza, ktorú prežíval celý život, bola preč. Bola som ohromená.

Inokedy som sa modlila s jednou slečnou, ktorá sa vždy cítila sama a akoby nikam nepatrila. Nedávalo jej to zmysel. Modlili sme sa za jej čas v maternici. Aj keď necítila nič, uvedomila si, že tam Boh Otec nebol, keď sa narodila, napriek jeho prísľubu v žalme 71, 6, že ju vyvedie z lona matky. Takže s ním hovorila a on jej povedal, že ho vyhodila už pri počatí. Činila pokánie a pozvala ho do svojho života. Jej svedectvom bolo, že potom vedela kam patrí; už nebola tak mimo.

Tieto svedectvá a mnohé ďalšie mi otvorili oči v súvislosti s dôležitosťou modlitby za nenarodené deti. Takže ak si tehotná, požehnávaj a hovor slová lásky a vítaj svoje dieťa. Ak poznáte tehotnú osobu, môžete urobiť to isté pre jej nenarodené dieťa. Ak sa stalo niečo ťažké, dajte im vedieť, že to nebola ich chyba a že ich máte radi. Hovorte slová lásky a útechy a zároveň sa jemne dotýkajte dieťaťa v maternici. Takže modlitbou môžeme osloviť a pomôcť chrániť nenarodené deti.

Ježiš prichádza s novou zmluvou; novým spôsobom myslenia. Je to zmluva lásky, ktorá je napísaná na našich srdciach a v našich mysliach a ktorá ovplyvní naše činy. V Markovi sme videli, ako Ježiš pomaly, ale isto vnáša do každej situácie lásku a súcit, milosť a milosrdenstvo. Láskavosť a pravda sa stretli v osobe Ježiša. Nech naše slová a modlitby nesú rovnakú lásku.“

Vlastná úvaha
Hoci som svoj pohľad na vec hovoril a komunikoval už mnoho krát, tento text ma pohol, aby som to spravil i na tomto mieste. Bolo by podľa mňa super a skvelé, keby atmosféra a nastavenie našej spoločnosti bolo také, že priama právna ochrana nenarodeného dieťaťa bude skutočne najlepšie chrániť nenarodené dieťa. Myslím si však, že dnes a teraz je najlepším spôsobom, ako pomôcť nenarodenému dieťaťu, konkrétna a adresná podoba lásky voči jeho matke.

Pridaj komentár