Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 40.

„Žiadny Bojovník Svetla sa nikdy neponáhľa (nepachtí).

Čas pracuje pre neho; Bojovník sa učí premáhať netrpezlivosť a vyhýba sa neuváženým činom.

Keď kráča pomaly, všíma si, ako pevné sú jeho kroky. Vie, že sa účastní rozhodnej chvíle v histórii ľudstva, a musí zmeniť sám seba, skôr než bude pretvárať svet. Preto si vybavuje slová Lanzy del Vasta: „K nastoleniu potrebuje revolúcia čas.“

Žiadny bojovník netrhá plod, dokým ešte nie je zrelý.“

Pridaj komentár