Exodus 90 80. deň

Dvanásty týždeň

PRIPODOBNENÍ BOHU
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj. V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k deväťdesiatim dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani osemdesatim deviatim. Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.

Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 34, 29 – 35
„Keď Mojžiš zostupoval z vrchu – dve tabule zákona mal Mojžiš v
rukách, keď zostupoval z vrchu -, Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od
rozhovoru, ktorý s ním mal. Keď Áron a Izraeliti videli, že Mojžišovi
žiari tvár, báli sa k nemu priblížiť. Mojžiš ich volal a prišli k nemu
Áron a všetci poprední pospolitosti a Mojžiš sa s nimi porozprával.
Potom sa priblížili všetci Izraeliti a on im rozpovedal všetko, o čom s
ním Pán na vrchu Sinaj hovoril. Keď Mojžiš skončil rozhovor s nimi,
dal si na tvár závoj. A kedykoľvek Mojžiš predstúpil pred Pána, aby s
ním hovoril, závoj odkladal, kým sa nevrátil späť. A keď vyšiel,
oznamoval Izraelitom, čo mal prikázané. Izraeliti zakaždým videli
Mojžišovu tvár a Mojžišovi tvár žiarila. A Mojžiš si dával závoj na
tvár, kým nevošiel, aby sa s ním rozprával.
Rozjímanie:
V dnešnej pasáži z Písma Mojžiš zostupuje z vrchu po 40 dňoch a 40
nociach modlitby a pôstu pred Pánom. Toto je Mojžišova druhá šnúra
40 dní a 40 nocí pred Pánom na vrchu Sinaj (prvá bola tesne pred

incidentom so zlatým teľaťom). Takže po osemdesiatich dňoch
modlitby a pôstu je Mojžiš tak pripodobnený Bohu, že ostatní môžu
vidieť v ňom Božiu slávu.
Byť v prítomnosti Pána je formujúca skúsenosť. Mojžiš strávil taký
intímny čas s Pánom, že nie len jeho myseľ a jeho srdce, ale aj jeho tvár
sa pripodobnila Božej sláve. Keď sa ľudia pozreli na Mojžišovu tvár, už
sa nepozerali iba na Mojžišovo telo; v hmotnej podobe videli taktiež
Božiu slávu. Pozri sa na životy svätých. Títo jedinci strávili taký intímny
čas s pánom, že boli tiež pripodobnení Bohu a jeho sláve. Keď čítame o
živote svätých, a počúvame o ich veľkých skutkoch, vidím nie len
záblesk ich cnostnej ľudskosti, ale taktiež Božiu slávu.
Do dnešného dňa si tiež strávil osemdesiat dní modlitby a pôstu pred
Pánom. Načasovanie nie je náhodné. Spýtaj sa svojej manželky,
najlepšieho kamaráta, alebo svojho kolegu, či si sa tak pripodobnil
Bohu, že sú schopní vidieť čo i len záblesk jeho slávy v tebe. Ak
pochopia otázku a budú úprimní odpoveď bude pravdepodobne
„Áno“.
Mohol si byť úplne poctivý disciplínam Exodu 90 počas posledných
osemdesiatich dní. Možno si robil skratky, dával si výhovorky, alebo si
možno úplne ignoroval niektoré disciplíny priamo od začiatku. Tak či
tak si práve strávil 80 dní pred Pánom. To nie je len zásadný úspech,
ale je to skutočne formujúca skúsenosť.
Hovor s Pánom dnes o tom, ako ti pripodobňoval tvoju myseľ, tvoje
srdce a tvoj spôsob života k tomu jeho. Kľudne si zapíš tieto zmeny aby
si pokračoval v živote v súlade s touto slávou. Ďakuj Pánovi za tieto
zmeny. A dnes umožni Pánovi, aby pokračoval v pripodobňovaní tvojho
života k tomu jeho, aby ostatní mohli vidieť Božiu slávu jasnejšie
zakaždým keď ťa stretnú.

Pridaj komentár