Exodus 90 68. deň

NEUSTÁLA OBETA
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 29:38–46
A toto budeš obetovať na oltári: deň čo deň dva jednoročné baránky, 39
jedného baránka budeš obetovať ráno a druhého v podvečer; 40 k tomu
desatinu jemnej múky, zmiešanú so štvrtinou hina oleja z roztlčených olív,
a na tekutú obetu štvrtinu hina vína na jedného baránka. 41 Druhého
baránka obetuj okolo večera – pritom si budeš počínať ako pri raňajšej
obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej obete – na príjemnú vôňu, ako
zápalnú obetu Pánovi. 42 To bude vaša pravidelná celostná zápalná obeta
pred Pánom z pokolenia na pokolenie, ktorá sa bude prinášať pred
vchodom do stanu zjavenia, kde sa vám budem zjavovať, aby som tam s
tebou hovoril.
43 Tam sa budem zjavovať Izraelovým synom a miesto sa posvätí mojou
slávou. 44 Stan zjavenia a oltár posvätím ja. Aj Árona a jeho synov ja
posvätím, aby mi slúžili ako kňazi. 45 Budem bývať uprostred Izraelitov a
budem ich Bohom. 46 A spoznajú, že ja, Pán, som ich Boh, ktorý ich

vyviedol z egyptskej krajiny, aby som býval uprostred nich – ja, Pán, ich
Boh.
Rozjímanie:
Dnešné čítanie obsahuje iba malú časť dlhého zoznamu obetí, ktoré majú
Izraeliti prikázané. Konkrétne Boh prikazuje, aby sa tieto obete ponúkali
„bez prestávky“ a „nepretržite“. V pôvodnom jazyku, aj keď je preložený
do rôznych anglických fráz, tu sa používa iba jedno základné hebrejské
slovo: koreňové slovo je tamiyd, čo znamená „ nepretržite. „
Pokiaľ ide o správne bohoslužby a bohoslužby v svätostánku, slovo tamiyd
sa používa zvýraznene- tridsaťštyri (počnúc Exodusom 25:30 a pokračujúc
cez Numeri 29:38). Je zrejmé, že Boh chce, aby Izraeliti vždy prejavovali
uctievanie a úctu. Izraelčania nedostanú žiadne večerné prestávky ani dni
voľna, aby šli so svojimi kamarátmi do baru a vykonali trochu neškodné
zhýrenie. Dobrá vec, že nás Boh už viac nevolá k tejto svätej disciplíne.
Alebo áno?
Ako čítame v liste Hebrejom: „15 Skrze neho [Ježiša Krista] teda
ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú
jeho meno. “ (Židom 13:15, zvýraznenie pridané) , V liste sa ďalej uvádza:
„16 Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých
obetách má Boh záľubu.“ (13:16).
Rovnako ako Izraeliti, aj my sme povolaní neustále sa obetovať Pánovi.
Modlitba, asketizmus a bratstvo nie sú požiadavkou raz za čas. Nie sú
rýchlym pobláznením alebo vzrušujúcou dočasnou výzvou. Boh ich od nás
neustále túži.
Aké je tvoje zmýšľanie dnes? Si stále dychtivý opustiť túto exodus cestu a
skĺznuť späť do ľahšieho spôsobu života? Alebo Ťa Pán oslobodil, aby si
videl väčšie dary, ktoré Ti dal, cez ktoré pracuje a nádheru plánu? Učíte sa,
ako sa modliť, obetovať a tlačiť svojich bratov do svätosti. Ste
pripravovaný robiť veci, ktoré si väčšina mužov (ak sú čestní) želajú, aby
ich vedeli ako urobiť. Pripúšťate si veľkosť týchto darov? Komunikuj s
Pánom dnes o svojich túžbách použiť alebo vzdať sa týchto troch darov v
91 deň. Počúvajte a nechajte sa potešiť jeho milujúcim plánom pre vás.

Pridaj komentár