Exodus 90 48. deň

BYŤ SCHOPNÝ VÄČŠEJ LÁSKY
Denný smerovník: 7. týždeň
Nachádzaš sa na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj
Máš v rukách plán k slobode: modlitbu, askézu, bratstvo. Ešte stále treba vykonať
veľa práce. Trvá dosť veľa času, kým sa vyformujú nové návyky.
Položky skutkov:

  1. Cti svoju svätú hodinu.
  2. Choď ku zdroju.
  3. Starostlivo si večer spytuj svedomie.
  4. Zostaň radostný.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 20, 18 – 22
18 Všetok ľud pozoroval hrmenie a blesky, zvuk rohov a dymiaci vrch, chvel
sa od strachu a vzďaľoval sa 19 a Mojžišovi povedal: „Ty nám hovor a
budeme ťa počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nepomreli!“ 20 A
Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh prišiel preto, aby vás skúšal,
aby ste sa ho báli a nehrešili.“ 21 Ľud však ostal stáť obďaleč a Mojžiš sa
priblížil k mraku v ktorom bol Boh. 22 Tu Pán povedal Mojžišovi: „Toto
povieš Izraelitom: „Sami ste videli, že som z neba rozprával s vami. 23
Neurobíte si strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si
neurobíte!“ 24 Urobíš mi oltár zo zeme a na ňom mi budeš obetovať
celostné a pokojné obety, svoje ovce a dobytok a na každé miesto, kde
nechám spomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. 25 Ak mi
však vystavíš kamenný oltár, nesmieš ho stavať z kresaných kameňov, lebo
keď sa ho dotkneš svojím dlátom, bude poškvrnený. 26 Ani nebudeš na
môj oltár vystupovať po stupňoch, aby sa pri ňom neodkryla tvoja nahota!

Rozjímanie:
Dnes pozornejšie čítaj Písmo: „Boh prišiel preto, aby vás skúšal, aby ste sa ho
báli a nehrešili.“ Prečo sa Pán rozhodol rozprávať sa s Mojžišom na vrchole
hory Sinaj? Prečo je tam hrmenie, blesky, zvuk rohov, dymiaci vrch a dlhý
zoznam zákonov, ktorý dnes len začína? Pretože Pán chce, aby jeho ľud žil
správne. Chcú, aby žili slobodní od hriechu. Chce, aby ho milovali najlepšie
ako dokážu.
O čo viac poznáme niekoho iného, o to viac sme schopní ho milovať. O čo viac
Izraeliti stretávajú uprostred svojich ťažkostí Boha, o to viac ho spoznávajú.
Samozrejme z toho vyplýva, že schopnosť Izraelitov milovať Boha stúpa s
každým stretnutím. Pán to vie a preto vyzýva Izraelitov žiť taký štandard lásky,
akého sú schopní. Je to zrejmé v dnešnom úryvku z Písma, kde Boh pripomína
svojmu ľudu: „Sami ste videli, že som z neba rozprával s vami. Neurobíte si
strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si neurobíte!““ Tieto isté
pravidlá poznania a lásky platia aj pre Tvoj vzťah s Bohom.
Počas svojho života si sa učil viac a viac o Pánovi. To čo si sa o ňom dozvedel
formuje spôsob, akým si schopný Boha milovať. Keď si sa dozvedel o Ježišovi
Kristovi, bol si schopný milovať Boha v jeho identite Syna. Keď si sa dozvedel
o Eucharistii, mohol si zohnúť kolená pred Synom, prítomný pod spôsobom
chleba a vína. Keď si sa dozvedel o Kristovom mystickom Tele, mohol si k
Synovi volať prostredníctvom údov jeho Tela, spoločenstva svätých.
Požehnanie je spojené so zodpovednosťou. O čo viac vieme, o čo viac sme
schopní urobiť, o to viac sa od nás bude požadovať.
Keď si zoberieme len jeden príklad, ak niekto vie, že Nedeľa je deň ktorý je
svätý, vyhradený Bohu, potom je zodpovedný za to, aby žil podľa tejto reality.
Muž (hlava domácnosti), ktorý má túto vedomosť a vezme svoju rodinu počas
Nedele na svätú omšu a potom ju vedie v tom, aby slávili zvyšok tohto dňa
ako slávnosť, žije svoju schopnosť milovať Boha dobre. Naopak, ak tento muž
nemá svätú omšu ako prioritu a namiesto toho vezme svoju rodinu do
zábavného parku, na piknik, do obchodu alebo na ihrisko, nenapĺňa svoju
schopnosť milovať Boha. V skutočnosti dokonca nenapĺňa svoju povinnosť
lásky k rodine, keď ju oddeľuje od zdroja lásky (Boha) v deň, keď treba slúžiť
len Jemu.
Počas času určeného dnes na kontemplatívnu modlitbu, pouvažuj o svojej
schopnosti milovať Pána. Polož si otázku, či miluješ Pána tak, ako vieš, že si
schopný ho milovať. Potom začni rozhovor s Pánom. Spýtaj sa ho, či by si ho
mohol milovať lepšie. Napíš si výsledky tohto rozhovoru a pevne sa rozhodni
milovať Pána tak ako to len pôjde.

Pridaj komentár