Exodus 90 45. deň

ZMYSEL PRE POSVÄTNO
Denný smerovník: 7. týždeň
Nachádzaš sa na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj

Máš v rukách plán k slobode: modlitbu, askézu, bratstvo. Ešte stále treba vykonať veľa práce. Trvá dosť veľa času, kým sa vyformujú nové návyky.

Položky skutkov:

  1. Cti svoju svätú hodinu.
  2. Choď ku zdroju.
  3. Starostlivo si večer spytuj svedomie.
  4. Zostaň radostný.
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 19, 1-15
V tretí mesiac po odchode Izraelitov z Egypta, v ten istý deň, prišli na
Sinajskú púšť. Keď odtiahli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a utáborili sa
na púšti; tam naproti vrchu táboril Izrael. Potom Mojžiš vystúpil k Bohu. Tu
Pán na neho zavolal z vrchu: „Toto povieš Jakubovmu domu a zvestuješ
Izraelitom: „Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom a ako som vás
niesol na orlích krídlach a priviedol sem k sebe. Ak teraz budete poslúchať
môj hlas a ak zachováte moju zmluvu, tak mi budete medzi všetkými
národmi zvláštnym majetkom – veď mne patrí celá zem – a budete mi
kráľovským kňazstvom a svätým národom!“ Toto sú slová, ktoré máš
predniesť Izraelitom.“ Mojžiš šiel, zvolal starších ľudu a oznámil im všetky
slová, ktoré mu prikázal Pán. A ľud jednomyseľne odpovedal: „Budeme
robiť všetko, čo hovoril Pán.“ Potom Mojžiš tlmočil slová ľudu Pánovi. A
Pán opäť hovoril Mojžišovi: „Hľa, ja prídem k tebe v hustom mraku, aby
ľud počul, keď sa s tebou rozprávam, a aby ti veril naveky.“ Mojžiš oznámil
slová ľudu Pánovi. A Pán povedal Mojžišovi: „Choď k ľudu a postaraj sa o

ich posvätenie dnes a zajtra! Aj šaty nech si vyperú. Nech sa pripravia na
tretí deň, lebo na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch
Sinaj. Vyznač ľudu hranice dookola a prikáž: „Neopovážte sa vystúpiť na
vrch alebo dotknúť sa jeho úpätia! Každý, kto sa dotkne vrchu, naisto
zomrie!“ Takého sa však nesmie dotknúť ruka, nech je ukameňovaný alebo
šípom zastrelený. Ani človek, ani zviera nesmie ostať nažive! Keď zaznie
roh, nech vystúpia na vrch.“ Nato Mojžiš zostúpil z vrchu k ľudu a posvätil
ho a oni si oprali odev. A ľudu prikázal: „Buďte pripravení na tretí deň!
Nedotýkajte sa nijakej ženy!“

Rozjímanie:

Izraelčania sa pripravujú na stretnutie s Bohom. Predstav si všetky
prípravy, ktoré musia urobiť, kým sa stretnú s Bohom svojich otcov: pranie
odevov, abstinencia a úcta. Ľudu sa pripomína, že Boh je úplne svätý a je
zakázané dotýkať sa, nieto ešte približovať k hore, na ktorej bude Mojžiš
hovoriť k Bohu. Hora je taká posvätná, že len dotknutie sa jej bude mať za
následok popravu.
Dnes sme stratili zmysel pre posvätno. Zriedkakedy stoja ľudia v úcte pred
Pánom a uvedomujú si svoju bezvýznamnosť pred ním. Na väčšine miest
sú preč dni, kedy ľudia pristupovali k fyzickému svätostánku s veľkou
citlivosťou a úctou. Dni, keď ľudia radšej nevstúpili do chrámu, ak neboli
vhodne oblečení, duchovne pripravení a robiac tak s konkrétnym
úmyslom. Predstav si na chvíľu Tvoj farský kostol. Pristupuješ Ty a ďalší
farníci k svätostánku s citlivosťou a úctou? Máš v chráme postoj
vyjadrujúci úctu alebo uistíte sa, aby ste boli pred vstupom riadne
oblečení a pripravení? Prechádzaš sa pred svätostánkom, ako by to
nebolo nič iné ako len prechod na iné miesto v kostole?
Boh prikázal izraelskému ľudu, aby si umyli svoje odevy a tak sa pripravili
na Pána. Dnes dospelí muži navštevujú svätú obetu omše neučesaní, majú
na sebe žabky, kraťasy, džínsy a tričko, alebo vo Wisconsine svoj klubový
dres Packers. Obranou býva, že: „Aspoň som tu.“

Pridaj komentár