Exodus 90 39. deň

OTROCTVO SRDCA
Denný smerovník
6. Týždeň: Si na severozápadnom brehu Červeného mora

Izraeliti sa ocitajú v pasci medzi armádou a vodnou masou. Nachádzame sa na podobnom mieste; medzi našimi bývalými zvykmi a každodennými disciplínami cvičení. Ak teraz prestaneme, budeme znovu zotročení. Zostaň pevný vo svojej viere.

Položky skutkov:

  1. Nájdi si čas na dobrú spoveď.
  2. Drž sa meditácií.
  3. Vstúp do Slova.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 16, 1 – 3
Keď sa pohli z Elimu, prišla celá izraelská pospolitosť na púšť Sin, ktorá je
medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom
východe z Egypta. A celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a
Áronovi na púšti. Izraeliti im vraveli: „Bár by sme boli pomreli Pánovou
rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mäsa a mohli sa najesť
chleba dosýta! Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú
túto spoločnosť hladom!“

Rozjímanie:

Môže byť ľahké pozerať sa na popredné postavy v Písme a mať zvláštny
pocit nadradenosti, keď zlyhávajú. Tým, že ich príbehy dobre poznáme,
stávajú sa v našej predstavivosti až karikatúrou a s tým prichádza aj pocit
oprávnených predsudkov. Adam hreší a odsudzuje ľudstvo na smrť a
pýtame sa, ako by mohol byť taký slepý. David sa dopúšťa cudzoložstva a
my v sebe živíme pohoršenie nad strašným zlyhaním tohto veľkého
človeka. Svätý Peter popiera Krista a potláčame úsmev na jeho
zbabelosťou. V tomto úryvku je ľahké pozerať sa na týchto unavených, hladných ľudí trpiacich nepohodlím a pomyslieť si: „Aká banda detí.“ Veď sa pozrime na tabuľku výkonov: Boh ich vyslobodil z otroctva, rozdelil Červené more, aby im zabezpečil ich únik, utopili ich utláčateľov a horkú vodu urobil sladkou, aby sa mohli napiť. Napriek tomu všetkému Izraeliti fňukajú. Čo je horšie, chcú sa vrátiť do otroctva, pretože jedlo tam bolo lepšie a mali aspoň nejaké istoty.
V tento tridsiaty deviaty deň boja možno aj môžeš sympatizovať s
požiadavkami izraelského ľudu. Situácia z minulosti pre nich vyzerá dobre a možno aj pre Teba. Izraeliti však vo svojich srdciach určite vedia, že situácia pred odchodom neznamenala len posteľ kde sa môžu vyspať a
pravidelné jedlo. Tiež predstavovala riziko zavraždenia ich detí, pretože
faraón sa cítil ohrozený. Znamenala, že nemohli slobodne ctiť svojho
Boha. Znamenala hrdlačenie pre slávu krajiny, ktorá im nepatrila, a na
počesť bohov pre ktorých neboli stvorení slúžiť. Situácia pred odchodom
bola peklom. V tomto okamihu čelia Izraeliti zásadnému rozhodnutiu: Vrátiť sa k situácii pred odchodom, alebo sa jej naozaj vzdať vo svojich srdciach a mysliach. Svätý Ján Kasián hovorí: „Samotné telesné zrieknutie sa a odchod z Egypta pre nás nebudú mať žiadny význam … ak sa nám súčasne nepodarí zrieknuť sa ho v srdci, čo je vznešenejšie a osožnejšie.“ Ako pokračuješ na tejto ceste so svojimi vášňami, ktoré volajú po stave pred odchodom z otroctva, príjmi ultimátum: rozhodni sa zanechať otroctvo zlozvykov, aby odišlo z Tvojho srdca a mysle. Aby Tvoja vnútorná realita zodpovedala vonkajšej slobode, ku ktorej Ťa Boh priviedol. Cestou modlitby, askézy a bratstva Ťa Pán priviedol k fyzickému odlúčeniu od Egypta (od filmov, peňazí, hier atď.). Ale nie je Tvoje srdce stále ako srdce Izraelitov? Nenaťahuje sa stále k peklu, z ktorého Ťa Pán vyviedol? Keď máš už len jeden deň od 40. dňa, uvedom si rozdiel medzi svojou vonkajšou a vnútornou realitou. Je dôvod, prečo majú tieto duchovné cvičenia deväťdesiat dní, nie iba štyridsať. Je ešte potrebné vykonať viac práce na svojom vnútri. Pred Tebou, rovnako ako pred Izraelitmi leží ešte väčšia sloboda. Poďakuj Pánovi za vonkajší pokrok, ktorý si dosiahol, a pokračuj v jeho nasledovaní aj po 40. dni, v neúnavnom úsilí o vnútornú slobodu až po 91. deň.
Dnešok by sa nemal niesť v znamení sklamania z práce, ktorú je ešte
potrebné urobiť. Mal by to byť deň vďaky za prácu, ktorú vo Tebe Pán
vykonal. Nájdi si dnes čas vo svojej svätej hodine, aby si od Pána dostal
dar radosti. Je na Teba hrdý.

Pridaj komentár