Exodus 90 38. deň

KRÍŽ ROBÍ ŽIVOT SLADKÝM
Denný smerovník
6. Týždeň: Si na severozápadnom brehu Červeného mora

Izraeliti sa ocitajú v pasci medzi armádou a vodnou masou. Nachádzame sa na podobnom mieste; medzi našimi bývalými zvykmi a každodennými disciplínami cvičení. Ak teraz prestaneme, budeme znovu zotročení. Zostaň pevný vo svojej viere.

Položky skutkov:

  1. Nájdi si čas na dobrú spoveď.
  2. Drž sa meditácií.
  3. Vstúp do Slova.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 15, 22 – 27
Potom sa Mojžiš s Izraelom pohol od Červeného mora a tiahli cez
púšť Sur. Tri dni šli po púšti a nenašli vodu. Došli do Máry, ale vodu z
Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť).
A ľud reptal proti Mojžišovi: „Čo budeme piť?“ On volal k Pánovi a
Pán mu ukázal drevo a keď ho hodil do vody, vody zosladli. Tam im
dal zákon a právo a tam ich podrobil skúške. A povedal: „Ak budeš
počúvať hlas Pána, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach
správne, a poslúchneš všetky jeho rozkazy a zachováš všetky jeho
ustanovenia, potom ťa nezastihnem takými biedami, akými som
postihol Egypťanov, lebo ja, Pán, som tvoj lekár.“ Nato prišli do
Elimu, kde bolo dvanásť vodných prameňov a sedem paliem. Tam sa
teda utáborili pri vode.

Rozjímanie:

Izraeliti, čerstvo oslobodení z fyzického otroctva a užívajúci si prvé dni svoje hmatateľnej slobody, sa ocitli bez vody a v nehostinnej púšti. Ako sa to udeje ešte mnohokrát, zúfajú si Božej prozreteľnosti a silno naliehajú na Mojžiša, aby riešil ich bezprostrednú potrebu. Prichádzajú k vodám Márá, ale je horká a nechutná. Na vyriešenie problému Boh ukazuje Mojžišovi drevo. Áno, drevo. Ako sleduješ Izraelitov pri ich Exode, snáď začínaš chápať, že mnohé tajomstvá Starého zákona sú do príchodu Krista takmer úplne nezrozumiteľné. Dnešná príhoda s drevom je ukážkovým príkladom. V Novom zákone Kristus ukazuje svojim apoštolom drevo kríža a poveruje ich, aby ho doniesli do života všetkých národov. Táto činnosť, ktorá pokračuje už dve tisícročia, je to, čo robí naše životy – so všetkou ich ťažobou a skúškami, hoci sa môžu zdať horké – sladkými a ľahkými. Predstav si, že sedíš na lavičke v meste vonku v krutej zime. Lavica je priskrutkovaná k zemi na špinavej a rušnej ulici. Zasa raz čakáš na večne meškajúceho kolegu, ktorý Ťa berie do práce. Nemysliac na kríž si sa rozhodol stať sa trudnomyseľným a cynickým. Teraz si predstav, že sedíš na podobnej lavičke vonku v krutej zime. Tentoraz je však lavička zavesená na lane a pohybuje sa. Lavica Ťa vezie na vrchol hory s názvom KT-22. Padá na Teba sneh. Väčšina ľudí by povedala, že je zase nepriaznivé počasie, ale Ty sa ohromne tešíš a si vďačný. Dokonca si zaplatil peniaze, aby si bol v takomto počasí. Prečo? Pretože ak vydržíš sedenie na tejto kruto studenej lavičke a padajúci sneh, budeš mať príležitosť po pás zapadnúť v prašane v Squaw Valley. Ako lyžiar vidíš hodnotu svojej jazdy na sedačkovej lanovke. Aj tento krutý chladný moment je teda sladký. (v angličtine sa pre krutú zimu používa rovnaký výraz ako pre chuť horkosti: „bitter“ – pozn. prekl.) Prostredníctvom očistných cvičení Exodu 90 sa Tvoje čakanie na lavičke v meste stane rovnako sladkým ako jazda lyžiara na sedačkovej lanovke. Cvičenie asketizmu Ti pomôže získať zrak a vidieť príležitosti, ktoré sa skrývajú za Tvojimi stretnutiami s nepríjemnosťami. Iba takéto oči uvidia, že sedenie na studenej lavičke v meste je príležitosťou na zjednotenie utrpenia a stratu kontroly s utrpením kríža. Toto utrpenie potom môže byť pozdvihnuté skrze kríž modlitbou, za Teba, Tvoju rodinu alebo dokonca pre Tvojho večne meškajúceho kolegu, rovnako ako drevo hodené do vody v Márá urobilo horkú vodu sladkou. Tak kríž vhodený do protivenstiev robí trpké utrpenie sladkým.

Pridaj komentár