ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

z Otcovho Srdca

Streda 8.7.2020


„Sledujete radi atletiku? Ja áno. Som ohromený tým, čo dokážu dobre trénovaní atléti. Beh, ktorý ma obzvlášť baví, je štafetový beh. Každý z 4-členného tímu musí bežať štyristo metrov tak rýchlo, ako dokáže. Takisto musí odovzdať štafetu ďalšej osobe bez toho, žeby stratil rýchlosť. Vyžaduje si to veľkú zručnosť. Keď štvrtý atlét z tímu prekročí cieľovú čiaru ako prvý, oslavujú všetci štyria členovia tímu, pretože všetci zohrali svoju úlohu vo víťazstve. Vyžaduje si to tímové úsilie, pretože jeden atlét nemôže dosiahnuť to, čo všetci štyria robia spolu. Ani Ježiš, ktorý môže urobiť čokoľvek, nemôže byť súčasne na dvanástich miestach; ale jeho učeníci môžu.


Ježiš má autoritu vyháňať démonov a uzdravovať každú chorobu. Svoju autoritu dal dvanástim učeníkom a potom ich vyslal, aby robili to, čo robil on.


Často som sa modlil, aby mi Boh dal tento alebo onen dar, ale táto časť písma hovorí o inej perspektíve. Namiesto toho, aby som žiadal o väčšiu autoritu, mohol by som dať autoritu, ktorú mám, iným. Ak budem mať charakter zvládnuť väčšie dary, potom môj Otec nebude váhať, aby mi ich dal. Medzitým môžem znásobiť dary, ktoré mám, tým, že ich odovzdám druhým. Dostal som Otcovu lásku, aby som mohol dosvedčiť, ako to zmenilo môj život. Potom iní budú hladní po jeho láske a časom vydajú svoje vlastné svedectvo. Takto môže evanjelium nakoniec ísť do celého sveta. A komu by som mal svedčiť? Čítanie naznačuje, že by som mal dať svedectvo ľuďom, ktorí ho prijmú. Myslím si, že preto boli učeníci poslaní k ovciam strateným z domu Izraela, a nie k Samaritánom. A aký má zmysel vydávať toto svedectvo? Ukazuje to, že nebeské kráľovstvo je blízko. Svedectvo je dôležité, ale jeho skutočnou hodnotou je, že poukazuje na skrytú hlbšiu realitu. Nebeské kráľovstvo sa priblížilo.


Aké dary vám dal Boh? Spočítajte ich a poďakujte sa. Potom môžete druhých viesť k tomu, aby používali tie isté dary tým, že im poviete svoje svedectvo, budujete ich a povzbudzujete. Je to ako s atlétmi, ktorí odovzdávajú štafetu ďalšiemu človeku.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca #OdovzdajDar #Ježiš #NebeskéKráľovstvo #Štafeta #Beh #BožíDar #Dar

Pridaj komentár