Meditácia Hoxarovcov

Piatok 31.5.2019

Liturgické čítania na dnešný deň

Existujú dva odlišné postoje k službe. Pre niekoho menšia osoba slúži väčšej osobe, pretože je to jej povinnosť. Zamestnanec slúži svojmu zamestnávateľovi, pretože je to správne. Je založená na spravodlivosti a je to dobré. Ale existuje aj iný postoj, kde väčší slúži menším, a to kvôli láske. Matka a otec slúžia svojmu dieťaťu, nie preto, že dieťa je väčšie, ale preto, že ich dieťa potrebuje, a pretože milujú svoje dieťa.

Nebeské kráľovstvo je spoločnosťou, kde väčší slúžia menším. Najväčší zo všetkých, Ježiš, slúži najviac zo všetkých, pretože miluje najviac. A ako rastieme v jeho láske, rastie aj naša schopnosť slúžiť z lásky; a vzťahy prekvitajú.

Keď sú naše činy motivované potrebami inej osoby a nie našimi vlastnými, prináša to prekvapujúce dôsledky. Predpokladajme, že máme nepriateľov, ktorí nám úmyselne spôsobujú problémy. Vieme však, že sa musia správať takýmto spôsobom, pretože im to hovoria pravidlá v ich srdci. Aká je ale ich skutočná potreba? Potrebujú spoznať pravidlá a nechať Otca premeniť ich láskou. Pravidlá v ich srdciach sú založené na neistote, čo vedie k potrebe kontrolovať ľudí a okolnosti. Ale naším cieľom je ukázať im Otcovu lásku tak veľmi, ako sme toho schopní. Tam bude aj odpoveď od nich, aj keď to môže chvíľu trvať. Povaha nášho vzťahu s nimi sa zmení. Otcova láska upokojí ich neistotu a umožní im zmenu pravidiel srdca. A tým sme robili našu prácu. Zvyšok je už medzi nimi a Otcom.

Ak oni chcú, aby ich Duch Svätý zmenil, potom to on aj urobí. Ten istý Duch Svätý bude hovoriť s naším vlastným duchom a povie: „Veľmi dobre, dobrý a verný sluha.“ Sme dobrí, pretože chceme, čo je pre nich najlepšie. Sme verní, pretože robíme to, čo robí náš Otec v nebi. A čo viac, život sa stáva pokojnejší. Je omnoho pokojnejšie slúžiť z lásky než bojovať. A my sme väčší ako oni, pretože najväčší v Nebeskom kráľovstve je najväčším sluhom skrze lásku, a to je Ježiš.

Keď som čítala v Rimanoch 12, 9-16 zoznam toho, ako by som sa mala správať a čo by som mala robiť, cítila som sa zmätene a mala som pocit, že to nedokážem. Ale uvedomila som si, že to povolanie je milovať. A všetko, čo mám urobiť, je len milovať osobu stojacu predo mnou. Keď sa Matky Terezy pýtali, ako by pomohla všetkým ľuďom v núdzi v Indii, jej odpoveď bola, milovať tú pred ňou. Niekto iný to zhrnul takto. Na pláži bolo vyplavených veľké množstvo hviezdíc. Človek, ktorý to videl, komentoval zbytočnosť hádzať ich po jednom späť do mora. Osoba, ktorá ich hádzala, odpovedala: „No, ale tejto jednej to pomáha“. Nemusím sa teda trápiť úlohou, ako to urobiť, ale jednoducho milovať osobu, ktorá je predo mnou.

A tu jeden spôsob, ako môžete milovať osobu stojacu pred vami, ak ste tehotná. Mária navštívi Alžbetu, ktorá je tehotná s Jánom Krstiteľom. Keď sa stretnú, dieťa v jej lone spraví pohyb (sa zachveje) s radosťou. Dieťa v lone si je vedomé stretnutia. Dokáže reagovať na dotyk, na hlasy, na emócie. Takže ak ste tehotná, rozprávajte sa s dieťatkom vyslovujúc slová lásky. Dokázalo sa, že dieťa v brušku reaguje na milujúci dotyk. Ak sa objaví strach alebo hnev, potom hovorte slová pokoja a láskyplného ubezpečenia, len čo to bude možné. Tiež hovorte slová požehnania a povzbudenia. Nech otec hovorí s dieťatkom tiež, pretože dieťa rozpozná hlas svojho otca.

Pridaj komentár