Nezdravé klíma pre manželstvo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty prvý

„Príliš mnohým z nás (mužom i ženám) sa dostalo nadmernej dávky materinskej opatery a nedostatočnej dávky opatery otcovskej – čo platí o to viac v dnešnej dobe slobodných mamín a chýbajúcich otcov. Dôsledky tejto nezdravej kultúry sú celoživotné a tragické. Z mužov sa stávajú večný chlapci, ktorí sa chcú oženiť so slepo milujúcimi mamami namiesto s manželkami, a ženy stále hľadajú otca namiesto seberovných partnerov. Muž i žena obaja čoskoro prichádzajú o ilúzie a majú pocit, že im ten druhý ublížil. Prekvapuje ma, že miera rozvodovosti dosahuje len päťdesiat percent.

Celkovo vzaté nie sme pripravení chopiť sa onej náročnej práce, v ktorej spočíva veľké dobrodružstvo spoločného života. Základom zdravého zväzku môže byť len určitá zdravá oddelenosť. Na to isté poukazoval svätý Pavol, keď hovoril: „Nedajte sa zapriahnuť… spolu s neveriacimi“ (2 Kor 6; 14). Mnoho inštitúcií, ako sú školy či cirkvi, dnes suplujú materskú i otcovskú opateru tým, ktorým sa jej nedostalo od rodičov. Ľudia „nevychovaní rodičmi“ sa ženia a snažia sa byť rodičmi svojim deťom, lenže k tomu nemajú všetky potrebné zručnosti.

Ako toto nezdravé klíma ovplyvnilo mňa?

Čo robím ja, aby som sa s budúcou generáciou podelil o tú múdrosť, ktorú mám?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 145.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov


Pridaj komentár