Napomáhať pohybu

Deň deväťdesiaty deviaty

„Pre mužov je ťažké sa modliť, pretože zakaždým, keď ideme do kostola, zakaždým, keď sa o modlitbu pokúšame, je to, ako by sme sa snažili znovu nastoliť akési spoločenstvo, ktoré nám pripadá ako niečo, čo už sme stratili. Modlitba na nás potom pôsobí ako predstieranie, ako púha povinnosť, planá nádej, pobožnôstkárska úloha alebo ako napriahnutie k niečomu, čo je márne.

Pre väčšinu z nás je najväčšou úlohou zažiť na vlastnej koži oný prúd života, ktorý nami už preteká. Božia odpoveď neprichádza ako výsledok našej modlitby: sama naša túžba modliť sa znamená, že Boh už odpovedá. Čo sa modlitby samotnej týka, môžeme len napomáhať tomuto pohybu. Ten pohyb sám vždycky prichádza od Boha.

Kedy a kde najľahšie pristupujem k modlitbe?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 123.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #NapomáhaťPohybu #Modlitba

Pridaj komentár