Vnútorná autorita

Deň osemdesiaty šiesty

„V katolíckej tradícii mávajú ľudia tendenciu vkladať dôveru do cirkevnej hierarchie. Pýtajú sa: „Čo na toto hovorí cirkev?“ Zabúdajú, že cirkev sú oni. V protestantskej tradícii sa ľudia obracajú ako na prvú a poslednú autoritu na Bibliu. Ako cirkev, tak Biblia sú zdroje pravdy, ktoré je treba hlboko rešpektovať, zostáva však stále spraviť ďalší krok k vnútornému stvrdeniu Ducha. Pred zodpovednosťou načúvať tomuto vnútornému stvrdeniu nesmieme uhýbať. Nezabúdajme, že celý zmysel „novej zmluvy“, ktorú po prvý krát prisľúbil Jeremiáš a plne ju potvrdil Ježiš a cirkev, spočíval v tom, že zákon už naďalej nebude vonkajší, ale bude napísaný na srdce (Jer 31; 31 – 34).

Je to Duch svätý vyliaty do našich sŕdc (Rim 5; 5), ktorý ľuďom prepožičiava zdravú a pevnú vnútornú autoritu, a základom tejto autority je skúsenosť Božej lásky. Len tí, kto sú obdarení touto vnútornou autoritou, dokážu používať správne aj vonkajšiu autoritu. Všetci ostatní sa proti vonkajšej autorite buď búria, alebo ju využívajú k tomu, aby sa vyhli vlastnej duchovnej ceste.

Čo alebo koho pokladám za autoritu a prečo?

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Pridaj komentár