Neduálne myslenie

Deň osemdesiat prvý

„V niektorých domorodých amerických kultúrach sa homosexuáli stávali šamanmi či liečiteľmi celej komunity, pretože spojovali mužské a ženské kvality v jednej osobe. V mnohých častiach Indie je homosexuality považovaná jednoducho za tretí rod. Západné dualistické myslenie toto veľmi ťažko spracováva. Do našich kategórií buď – alebo to nezapadá. A pritom iné kultúry v tom istom jednoducho vidia jav odlišného rádu.

Každý z nás musí v priebehu života prijať a zlúčiť mužské i ženské aspekty svojej osobnosti, a rovnako tak dokážeme všetci veľmi zdravo a životodarne milovať obidva rody. A pokiaľ niektorí kresťania tvrdia, že homosexuáli sú „nižšieho“ rádu, má pre nich svätý Pavol záväzný príkaz: „A práve tie údy tela, ktoré sa zdajú menej významné, sú nevyhnutné, a ktoré pokladáme za menej čestné, tým preukazujeme zvláštnu česť, a neslušné slušnejšie zahaľujeme.“ (1 Kor 12; 22 – 23).

Nakoľko som schopný milovať a prijímať obidva aspekty svojej osobnosti, mužské i ženské?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 105.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra

Pridaj komentár