Al-Anon 03. marec

Al-Anon

„Počas desivých dní zoči voči závislosti bol pre nás strach z toho, čo sa deje s našou rodinou, určite tou najdôležitejšou vecou na svete. Ako by to mohlo byť ináč? Zžili sme sa s tým. Vedeli sme, že vonku je iný svet, kde žijú ľudia v určitom poriadku a pokoji, ale keď sme si na to pomysleli, bolo to len s bolestivým závistlivým bodnutím. Tápali sme v problémoch, ktoré nedávali nijaký priestor na to, aby sme mysleli na niečo iné.

V Svojpomocnej skupine zisťujeme, že existuje východisko zo situácie, ktorá sa javí ako beznádejná. Nachádzame priateľov, ktorí nám pomáhajú a povzbudzujú nás; nachádzame aj príležitosť, aby sme pomáhali iným. A tak sa pomaly šplháme von z diery, o ktorej sme sa domnievali, že sme v nej pochovaní.

Pripomienka na dnešný deň

Keď nám konečne došlo, že Skupina má niečo, čo môžeme využiť, vyskakujeme z beznádeje k nádeji a dôvere. Vzdávame sa zúfalstva, chytáme záblesk nádeje – a potom to už vieme. Je na nás, aby sme to vo svojich životoch uplatňovali.

Modlitba

“Dovoľ mi uvedomiť si, že program Skupina nie je zázračným liekom, ktorý okamžite vylieči všetky moje neduhy, ale je to návod ako žiť, ktorý mi poslúži presne do tej miery, do akej ho budem uplatňovať.”

Pridaj komentár