Archív značiek: Zahliadnutia a náznaky

Zahliadnutia a náznaky

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty ôsmy

„Ako máme chápať texty Písma a náboženské doktríny? Snáď to najlepšie, čo môžeme spraviť, je dotýkať sa tých vecí ako živých línií ukazujúcich smer, snažiť sa tento smer zakaždým, kedy je to možné, skutočne zahliadnuť, zachycovať prchavé tóny tej neznámej, ale napriek tomu povedomej piesne, pretože tak môžu zaujať pevné miesto v srdci. Preto sú mýtus, metafora, poézia, rozprávanie, umenie a piesne tak dôležité. Sú to nástroje, ktorých prostredníctvom sa dozvedáme tajomstvo a poznávame skryté hĺbky skúsenosti. Ich význam nie je obmedzený na povrchnú doslovnosť, ale často môže odkrývať niekoľko rovín toho, čo je podstatné. Raná cirkev to chápala lepšie než my dnes.

Veriaci považovali prvých tisíc rokov dejín cirkvi za samozrejmosť, že existujú doslovné, historické, analogické, symbolické, mýtické, morálne, inšpirované, kozmologické a eschatologické roviny výkladu biblického textu. Každý z týchto výkladov bol pravdivý na svojej úrovni, bez toho, aby musel nutne platiť na ostatných rovinách. A žiadna rovina výkladu neprevyšovala ostatné. Z toho vznikala živá skúsenosť preniknutá modlitbou. V súčasnosti ako by sme sa vrátili o niekoľko krokov dozadu.

Pokiaľ je možné poznávať Boha v letmom zahliadnutí, čo v mojom živote mi dáva príležitosť k takýmto zahliadnutiam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 164.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#ZahliadnutiaANáznaky