Archív značiek: Trpezlivosť

Paulo Coelho – Rukoväť Bojovníka Svetla 60.

„Bojovník vie, že čas od času dochádza k prerušeniu bitky.
Vynucovať si boj nikam nevedie; je treba mať trpezlivosť, čakať, až sa sily znovu stretnú. V tichu bojového poľa bojovník počuje, ako mu búcha srdce.
Uvedomuje si, že je napätý. Že má strach.
Bojovník hodnotí svoj život; overuje si, či má ostrý meč, spokojné srdce, vieru, ktorá roznecuje dušu. Vie, že údržba je rovnako dôležitá, ako akcia.
Vždy niečo chýba. A bojovník využíva chvíľ, kedy čas otáľa, aby sa lepšie vyzbrojil.“

Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 41

„Bojovník svetla potrebuje zároveň trpezlivosť i rýchlosť.

Dvoch najväčších strategických chýb sa dopúšťa ten, kto jedná predčasne alebo si nechá újsť príležitosť; bojovník tomu predíde tak, že každú situáciu chápe ako jedinečnú a neuplatňuje cudzie riešenia, návody alebo názory.

Chalífa Muáwija sa opýtal Omara ben al-Áse, aké je tajomstvo jeho jeho značnej politickej obratnosti:

„Vždy si dopredu premyslím ústup, skôr než sa do nejakej záležitosti vložím; naopak nikdy od ničoho neutečiem, sotva som začal.““