Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 41

„Bojovník svetla potrebuje zároveň trpezlivosť i rýchlosť.

Dvoch najväčších strategických chýb sa dopúšťa ten, kto jedná predčasne alebo si nechá újsť príležitosť; bojovník tomu predíde tak, že každú situáciu chápe ako jedinečnú a neuplatňuje cudzie riešenia, návody alebo názory.

Chalífa Muáwija sa opýtal Omara ben al-Áse, aké je tajomstvo jeho jeho značnej politickej obratnosti:

„Vždy si dopredu premyslím ústup, skôr než sa do nejakej záležitosti vložím; naopak nikdy od ničoho neutečiem, sotva som začal.““

Pridaj komentár