Archív značiek: Šavol

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 25.01. 2021.

Pondelok 25.1.2021

„Šavol bol oduševnený a presvedčený o svojej misii, ale jeho horlivosť bola pomýlená. Veril, že má pravdu, a to až do tej miery, že bol pripravený trestať smrťou napriek tomu, že zákon hovoril „Nezabiješ“. Šavlovi sa darilo. Keďže mal potrebnú kvalifikáciu pre vysoký úrad, smeroval k poprednej funkcii v Sanhedrine. Sledujúc svoj cieľ – zničiť kresťanov a chrániť zákon – vydal sa na cestu do Damašku. Pri stretnutí s Ježišom však spadol na zem. Všetci, ktorí boli s ním, videli svetlo a počuli zvuk, no iba Pavol uvidel Ježiša a hovoril s ním.

V ten deň sa Šavlov život zmenil. Uberal sa istým smerom, ale po tomto okamihu sa obrátil o 180°. Šavol bol Bohom vybraný, aby dobrú zvesť o spáse priniesol pohanom, hoci jeho kvalifikácia ho jednoznačne predurčovala na odovzdanie posolstva Židom. Božie cesty sa však líšia od tých našich. Vyberá si slabých a bláznivých, aby sme sa museli spoliehať na neho a dôverovať mu. Účinok Šavlovho obrátenia vidíme, keď si čítame o jeho cestách v Skutkoch apoštolov a zahĺbime sa do jeho listov v Novom Zákone.

V celej Biblii sú ľudia, ktorí prežijú stretnutie s Bohom a odpovedajú. Niektorí ho počujú, ako s nimi hovorí, iní majú vízie alebo sny. Božie volanie prichádza mnohými rôznymi spôsobmi. Nie každý má dramatický zážitok z cesty do Damašku. Boh však stále volá svoj ľud, aby išiel do sveta a hovoril ľuďom o Ježišovi. Možno nie si podkutý učiteľ teológie, no stačí, aby si hovoril o tom, akú zmenu v tvojom živote spôsobil Ježiš alebo Otec. Nik nemôže nesúhlasiť s tvojím osobným svedectvom.

Rozpoznávaš, že si bol pre niečo rovnako oduševnený ako Šavol, no tvoje nadšenie bolo pomýlené? Ak áno, prijmi Ježišovo odpustenie tak ako Šavol a začni nový život. Mal si zážitok podobný ceste do Damašku? Uberá sa tvoj život teraz iným smerom, než predtým? Ak áno, naber odvahu a povedz o tom niekomu.

Počúvala som desať najobľúbenejších britských chválových piesní. Pieseň na 10. mieste (autor Dan Schutte) má tieto slová: „Tu som, Pane. Voláš ma? V noci som počul tvoj hlas. Pôjdem, Pane, ak ma povedieš. Ponesiem tvoj ľud vo svojom srdci.“
Potrebuješ odpovedať?“