Archív značiek: Milujte svojho nepriateľa

Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 43.

„Bojovník Svetla stále dbá, aby mu srdce neznečistil pocit nenávisti.

Ak ide do boja, pamätá na Kristove slová: „Milujte svojho nepriateľa.“ A uposlúchne.

Vie však, že odpustiť neznamená všetko prijímať; žiadny bojovník sa nesmie pokoriť – inak stratí zo zreteľa obzor svojich snov.

Súhlasí s tým, že jeho protivníci majú skúšať jeho statočnosť, vytrvalosť a schopnosť rozhodovania. Nútia ho bojovať za svoje sny.

Bojovníka Svetla posilňuje práve skúsenosť boja.“*

Pár poznámok pod čiarou:
*Bojovníka Svetla posilňuje práve skúsenosť boja, ktorá ho môže ale aj oslabiť, zjazviť, oslepiť, zničiť, zabiť. Bez vystavenia sa tejto skúsenosti nemôže rásť v sile, ale vstúpiť do boja znamená prijať možnosť porážky a smrti ako realitu svojho života.

*Bojovník Svetla súhlasí, že jeho protivníci majú skúšať jeho statočnosť, vytrvalosť a schopnosť rozhodovania, no koľko krát zisťuje, že tými protivníkmi, tými nepriateľmi sa stávajú jeho najbližší: partneri, deti, rodičia, súrodenci, priatelia, splubratia, predstavení.

*Bojovník Svetla sa nesmie pokoriť, myslí sa ponížiť. Pokorou je život v pravde, ponižovaním sa sa pravde vzďaľujeme.