Archív značiek: Garančné poistenie

Garančné poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Garančné poistenie slúži pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca, na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu podľa osobitného predpisu a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Z garančného poistenia sa poskytuje dávka garančného poistenia.