Archív značiek: Exodus 90 86. deň

Exodus 90 86. deň

Trinásty týždeň
CESTOVNÝ PLÁN K ZNOVUZJEDNOTENIU
Denný smerovník: Si na východnom okraji Zasľúbenej zeme.
Zistil si, čo to znamená vziať každý deň na plecia svoj kríž a nasledovať
Krista. Zistil si, aká cesta vedie k slobode. Ži ju, zdieľaj ju a ostaneš
slobodný v 91. deň.
Položky skutkov:

  1. Zreflektuj tri mesiace každodennej modlitby.
  2. Uvedom si a zapamätaj svoju pretrvávajúcu potrebu Boha.
  3. Oceň svoju pozornosť k Písmu v týchto posledných mesiacoch.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Lv 1, 1; 4, 27 – 31
Pán zavolal Mojžiša a vravel mu zo stánku zjavenia: Ak z
nevedomosti zhreší nejaký jednotlivec z obyvateľov zeme tým, že
prestúpi niektorý Pánov príkaz a uvalí na seba vinu, tak potom, keď
pozná svoje previnenie, ktorého sa dopustil, privedie na obetu za
svoj hriech, ktorého sa dopustil, bezchybnú kozu, položí ruku na
hlavu obety za hriech a obetu za hriech zabije na mieste, kde sa
zabíja celostná žertva. Kňaz potom vezme na palec niečo z jej krvi a
pomaže rohy oltára zápalných obiet a ostatnú jej krv vyleje ku
spodku oltára. Potom oddelí všetok jej loj tak, ako sa oddeľuje loj
pokojných obiet, a kňaz ho spáli na oltári na príjemnú vôňu pre
Pána. Takto ho kňaz zbaví hriechu a odpustí sa mu.

Rozjímanie:
Tretia kniha Svätého Písma, Levitikus, pokračuje presne tam, kde skončila Kniha
Exodus. Boh teraz hovorí s Mojžišom zo stánku stretnutia. Mojžišovi nie je
dovolené zotrvať v prítomnosti Svätého Boha kvôli hriešnosti Izraela. Všimnite si
však, že Boh je stále ochotný hovoriť s Mojžišom, aj keď Mojžiš nemá dovolené
vstúpiť do svojej bezprostrednej prítomnosti.
V Levitikuse dostanú Izraeliti rozsiahle vysvetlenie rituálnych obiet a
kajúcich činov, ktoré musia vykonať, aby ukázali svoju túžbu vrátiť sa a udržiavať
správny vzťah s Bohom. Ak Izraeliti prestanú nasledovať tieto rituály, stratia
priazeň Boha. Rozhodnutie o ukončení vykonávania obetí by bolo, ako keby
Izraeliti hovorili: „Už viac nepotrebujeme vzťah s Bohom alebo jeho pomoc.“
Rozmýšľaj o svojom vlastnom vzťahu s Bohom. Už si sa v minulosti svojim
hriechom odvrátil od Boha. No aj napriek strate stavu milosti k Tebe Pán hovorí.
Volá ťa vyjsť z Tvojho hriechu, aby si ho znova nasledoval do života slobody.
Nedovoľ, aby Ťa v tomto diabol oklamal. Rovnako ako rituály, ktoré dal
Izraelitom, aby pomohli obnoviť ich vzájomný vzťah, Boh aj Tebe dal podobné
dary: modlitbu, asketizmus a bratstvo. Tvoje akty asketizmu sa môžu použiť
zároveň ako pokánie a ako obeta, keď ich spojíš s krížom. Okrem toho nám
Sviatosti zmierenia a Eucharistie poskytujú milosť uzdravenia a zjednotenia, ktorú
Kristus túži dať pre našu dušu. Pre kresťanov je vzdanie sa ktoréhokoľvek z týchto
darov ako povedať: „Už nepotrebujeme vzťah s Bohom alebo jeho pomoc.“
Ak sú tieto duchovné cvičenia Tvojim prvým kontaktom s jasne
štruktúrovanými skutkami modlitby, asketizmu a bratstva, potom si tento čas
pravdepodobne zažil ako posväcujúci, oslobodzujúci, ale tiež dosť vyčerpávajúci.
Pozrite sa na 91. deň. Túžiš po prestávke. Pán Ťa počuje a pozná Tvoje potreby.
Po tomto deväťdesiatdňovom období namáhavého očisťovania vstúpiš do
dvojtýždňového obdobia svätého odpočinku. Tu môžeš uvoľniť svoje skutky
asketizmu a oddýchnuť si od niekoľkých z nich. Avšak chráň svoju slobodu. Polož
si otázky ako: „Naozaj potrebujem pre život sociálne siete, alebo by bolo pre
moju slobodu lepšie, keby som sa ich aj ďalej zriekol?“ Buď k sebe úprimný, ide o
Tvoju slobodu. Držte svoje bratstvo pokope. To dáva vašej slobode silnú obranu aj
proti nepriateľovi.
Hovor dnes s Pánom o 91. dni. Opýtaj sa ho, niekoľko ktorých skutkov
asketizmu by bol rád aby si ďalej dodržiaval a z ktorých by bolo dobré ubrať, ale
stále praktizovať. Buď konkrétny a napíš svoje závery, aby si mal konkrétnu
zodpovednosť aj v 91. deň. Nevykrúcaj sa z toho, aby si si tieto požiadavky zapísal.
Napíš ich. Urob to pre svoju slobodu; urob to pre svoju rodinu.