Archív značiek: Exodus 90 72. deň

Exodus 90 72. deň

PRÁCA A ODPOČINOK
Denný smerovník: 11. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Leviti dokazujú, že odvážna vernosť Pánovi v skazenom svete je možná.
Pán dokazuje niečo ešte väčšie. Dokazuje, že bude vždy verný svojmu
ľudu, aj keď ho sklameme.
Akčné položky:

 1. Vzdaj sa kontroly
 2. Pripomeň si svoje „prečo“
 3. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď
 4. Podeľ sa o svoju radosť
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…
  Čítanie: Ex 31, 1 – 6, 12 – 17
  Potom Pán hovoril Mojžišovi: „Hľaď, ja som po mene povolal Beseléla,
  syna Uriho, syna Hurovho z Júdovho kmeňa, a naplnil som ho Božím
  duchom, zmyslom pre umenie, dôvtipom a zručnosťou pre každú prácu,
  aby zhotovil plány a aby ich uskutočnil v zlate, v striebre a medi, aby brúsil
  kamene na osadzovanie, vyrezával drevo a vôbec prevádzal všetky práce.
  Pridal som aj Achisamechovho syna Óliaba z Danovho kmeňa a každému,
  kto sa rozumie remeslu, dal som múdrosti, aby vyhotovili všetko, čo som ti
  prikázal: Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: „Povedz Izraelitom: „Zachovávajte
  moju sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou a vami z pokolenia na
  pokolenie, aby sa poznalo, že ja som Pán, ktorý vás posväcuje!
  Zachovávajte moju sobotu, nech vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí
  zomrieť. Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu!
  Šesť dní budete pracovať, v siedmy deň je však Pánova svätá sobota, deň
  odpočinku. Každý, kto bude v sobotu pracovať, musí zomrieť! Nech Izraeliti
  zachovávajú sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú
  povinnosť zmluvy. Nech je ona na večné znamenie medzi mnou

a Izraelitmi, lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v siedmy deň však
odpočíval a oddychoval!“
Rozjímanie:
Boh bohato dáva svoje požehnania a prisľúbenia dvom svojim
služobníkom, Beselélovi a Ólibabovi. Títo muži dostali také nadanie, a
vzdať chválu Bohu v nádherných veciach, ktoré zostroja a vybudujú na
jeho počesť.
Príliš často počujeme nadaných ľudí sa chvastať, že všetko ich nadanie a
úspech bol vybudovaný a dosiahnutý ich vlastnou ťažkou prácou. Všetko
čo máme nám bolo dané. Čo by bol takýto „samovypracovaný“ muž bez
obyčajného vzduchu v pľúcach? Vzdajme vďaku a chválu Darcovi všetkého
dobrého za jeho veľkú štedrosť.
V druhej časti dnešného čítania opäť prináša problém odpočinku. Nie je
náhodou že inštrukcie ohľadom odpočinku nasledujú za inštrukciami o
dare zručnej práce. Po stáročia nás Cirkev učí, že pracujeme aby sme
mohli odpočívať. Je to opakom dnešného zmýšľania ktoré nás učí, že
máme odpočívať výhradne pre to, aby sme mohli viac pracovať. Nedeľa sa
má zachovať svätou a vyhradenou, v prvom rade pre vzdanie úcty a
potom pre rodinu, kamarátov, čítanie, výlety, rybárčenie, rekreáciu a tiež
dôležité posvätné hodovanie.
Keď už dávno zabudneme na prácu a kariéru, na časy s rodinou zídenou
pri spoločnom stole nám ostanú príjemné spomienky. Pozri sa späť na
posledný mesiac. Od meditácie zo 41. dňa ohľadom odpočinku v Pánov
deň, ako ste ty a tvoja rodina zachovávali posvätnosť nedele? Ak si kňaz,
alebo si v službe je to trochu iné, ale povinnosť odpočívať platí aj pre teba.
Akékoľvek je tvoje povolanie, bol si verný Božiemu volaniu po odpočinku?
Alebo si ostal otrokom svojej práci na ujmu tých okolo teba?
Zober si tieto otázky na svoju svätú hodinku dnes. Polož svoje odpovede
pred Pána a počúvaj ako ťa cez ne posúva k väčšej slobode.