Archív značiek: Exodus 90 71. deň

Exodus 90 71. deň

HLADOVAŤ PRE BOHA
Denný smerovník: 11. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
V statiach Písma v tomto týždni ukazujú Izraeliti slabosť človeka. Ukazujú, že je
príliš ľahké vrátiť sa späť k starým návykom. Odhaľujú potrebu vždy aktívne
pracovať na nasledovaní Pána. Na druhej strane Leviti tento týždeň dokazujú, že
odvážna vernosť Pánovi v skazenom svete je možná. Pán dokazuje niečo ešte
väčšie. Izraelitom a nám dokazuje, že bude vždy verný svojmu ľudu, s ktorým
uzavrel Zmluvu aj keď ho ten – keď ho my – sklameme. Počúvaj pozorne Slovo
Písma tento týždeň. Počúvaj, ako Ti zjavuje svoju vernú lásku.
Položky skutkov:

 1. Vzdaj sa kontroly Tak ako mnoho Izraelitov stratilo trpezlivosť s Mojžišom, keď
  zostal štyridsať dní na vrchu Sinaj, možno aj Ty strácaš trpezlivosť s Exodom.
  Možno si stratil trpezlivosť s modlitbou (keď sa Ti zdá, že Pán s Tebou nehovorí), s
  nepohodlnými praktikami askézy alebo s bratstvom. Sú to však práve tieto tri
  veci, ktoré Ťa priviedli do 11. týždňa. Buď trpezlivý, dôveruj a vzdaj sa kontroly.
  Boh Ti dá vyslobodenie, ktoré hľadáš.
 2. Pripomeň si svoje „prečo“. Pravdepodobne vidíš, ako sa Tvoje „prečo“ začína
  napĺňať. Možno tráviš kvalitnejší čas so svojou ženou, so svojimi deťmi, vo svojej
  farnosti a s Pánom. Maj to „prečo“ stále na mysli. Ešte stále toho treba veľa
  spraviť.
 3. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď. Možno sa Ti zdá, že tri dobré spovede
  počas jedného Exodu sú veľa. Napriek tomu biskupi zvyčajne odporúčajú, aby si
  veriaci vykonali dobrú svätú spoveď aspoň raz mesačne, takže tri spovede počas
  deväťdesiatdňového obdobia sú iba tak akurát. Nenechajte seba ani svoje
  hriechy, aby Ti boli prekážkou k slobode. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď
  tento týždeň.
 4. Podeľ sa o svoju radosť. Ak sa Ti vynikajúco darilo kultivovať tento týždeň
  radosť skrze vďačnosť a nádej, podeľ sa o túto radosť so svojím bratstvom Exodu.
  Je pravdepodobné, že nie všetci muži v Tvojom bratstve v súčasnosti prežívajú
  rovnakú úroveň radosti. Pomôž im kultivovať vďačnosť a nádej. Zdieľaj s nimi
  tento týždeň svoju radosť.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 30, 22 – 33
Ďalej Pán prikázal Mojžišovi: „Vezmeš voňavé látky najlepšieho druhu: päťsto
šeklov najjemnejšej myrhy a polovicu tohto teda dvestopäťdesiat šeklov voňavej
škorice a dvestopäťdesiat šeklov voňavého puškvorca, päťsto šeklov kasie podľa
váhy svätyne a jeden hin olivového oleja. Z toho pripravíš svätý olej na
pomazanie, prenikavo voňajúcu masť, ako robieva olejkár. Týmto pomažeš stan
zjavenia a archu zákona, stôl so všetkým jeho náradím, svietnik s jeho náčiním a
kadidlový oltár; aj oltár na zápalné obety so všetkým jeho príslušenstvom a
umývadlo s jeho podstavcom. Takto ich posvätíš a budú presväté. Každý, kto sa
ich dotkne, bude zasvätený. Pomažeš aj Árona a jeho synov a posvätíš ich, aby mi
slúžili ako kňazi. A Izraelitom prikážeš: „Pre vás to bude svätý olej pomazania z
pokolenia na pokolenie; nesmie vyliať na telo človeka a takýmto miešaním sa
nesmie pripravovať nijaký iný olej, lebo je svätý a bude vám za svätý! Kto by si
podobným spôsobom pripravil takúto miešaninu, alebo niečo by z nej dal
nepovolanému, musí byť vyhubený zo svojho ľudu!“
Rozjímanie:
Boh dnes hovorí Mojžišovi, že posvätný olej na pomazanie sa nesmie liať na
bežných ľudí. Tento olej je určený iba pre mužov, ktorí boli oddelení ako tí, ktorí
budú slúžiť Bohu a jeho ľudu ako kňazi. Keď si bol pokrstení v Krista a jeho trojitú
funkciu kňaza, proroka a kráľa, bol si oddelený. V obrade krstu si bol doslova
pomazaný krizmou, posvätným olejom. Žiješ v súlade s týmto veľkým
pomazaním? Žiješ život oddelený pre službu Bohu a jeho ľudu? Alebo žiješ ako
obyčajný človek?
Za posledných sedemdesiat dní si zmenil svoj spôsob života a využívajúc dary
modlitby, asketizmu a bratstva ako nikdy predtým. Podriadil si sa Pánovej vôli a
každý deň si jedol zo životodarného Božieho Slova. Aj keď si unavený, si dobre
živený. Zároveň je vo vašom spoločenstve veľa mužov, ktorí sú hrozne
podvyživení. Vnútorná slabosť týchto mužov spôsobuje, že nemôžu duchovne
viesť svoje rodiny alebo ich dokonca priviesť každú nedeľu na omšu. Svet tvrdí, že
im ponúka výživu, ale dáva im iba prázdne kalórie. Čo im dávaš Ty? Dokonca aj
zmienka o modlitbe pred jedlom alebo príklad Tvojej účasti na nedeľnej omši im
mohla dať pocítiť sladkosť stravy, po ktorej túžia. Predstav si, o čo viac by im
mohla dať autentická pozvánka na omšu, do skupiny mužov alebo dokonca na
večeru s Tvojou rodinou.
Nie si obyčajný človek. Bol si pomazaný. Využívajú Tvoji susedia výhody z Tvojho
pomazania? Urob si dôkladné spytovanie svedomia a potom hovor s Pánom o
tom, ako On chce, aby si slúžil svojmu ľudu. Ak Pán prinesie na myseľ konkrétne
mená, napíš si ich. Potom sa uisti, že budeš inšpiráciu nasledovať tak, že ich
oslovíš. Pán bude s Tebou a požehná Tvoju svätú odvahu.