Archív značiek: Exodus 90 64. deň

Exodus 90 64. deň

DUCHOVNÁ OBETA
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Teraz máš za sebou dva celé mesiace. Aký to dar! V čítaniach tohto týždňa
Izraeliti počúvajú od Pána o kňazstve a správnom odievaní tých, čo slúžia vo
svätostánku. Ako sa v horskej púšti formuje Tvoj nový život, zamysli sa spolu s
Izraelitmi, ako realizovať svoju novú slobodu. Použiješ ju na službu Pánovi
(pozerajúc sa na vrcholky hôr) alebo sebe (so sklonenou hlavou, ignorujúc tých
okolo Teba)? Len jedna cesta Ťa udrží slobodného.
Položky skutkov:

 1. Buď v kontakte so svojou kotvou. Po týždňoch večerného spytovania
  svedomia si sa začal lepšie poznať. Si v pokušení hľadať skratky, vynechať
  meditáciu, vyhnúť sa času s Bohom v modlitbe alebo sa dokonca úplne vrátiť späť
  k otroctvu, ktoré si zanechal? Skontaktuj sa so svojou kotvou. Na to je tu. Aj keď
  si s ním už dnes hovoril, ak máš obavu, že by si mohol padnúť, znova sa svojej
  kotve ozvi. Je oveľa lepšie ho kontaktovať vo chvíli pokušenia, ako vysvetľovať
  celému bratstvu, prečo si ho nekontaktoval keď si padol.
 2. Dodržiavaj disciplíny. Praktiky askézy sa stali všednými a stratili svoju
  príťažlivosť, hoci sloboda nie. Toto je čas, keď naozaj posiluješ svaly svojich cností.
  Tvoje momentálne úsilie alebo jeho nedostatok bude zjavné Tebe a Tvojmu
  bratstvu v 91. deň. Buduj cnosti. Dodržiavaj disciplíny.
 3. Stále sa spoliehaj sa na Pána. Priviedol Ťa až sem. Bude Ťa viesť aj naďalej do
  zasľúbenej zeme. Ak si začneš myslieť, že si túto prácu vykonal sám, môže sa stať,
  že Ti dá zacítiť, čo dokážeš bez neho. To znamená, že Ti môže dovoliť zatúlať sa
  späť do Egypta. Zostaň na úpätí hory Sinaj. Stále sa spoliehaj na Pána.
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 27, 1 – 8
Potom urobíš z akáciového dreva oltár päť lakťov dlhý a päť lakťov široký;
oltár bude štvoruholníkový a tri lakte vysoký. Na jeho štyroch uhloch
urobíš rohy, ktoré budú z neho vyčnievať, a obtiahneš ho meďou!
Vyhotovíš aj popolnice na odstraňovanie popola, lopatky, panvičky, vidlice
a uhoľnice, čo k nemu patria. Všetko jeho náradie urobíš z medi. Potom

naň urobíš sieťovité medené mriežky a na mriežkach, na ich štyroch
rohoch, upevníš štyri medené krúžky a upevníš to dolu pod okružným
schodíkom oltára tak, že mriežky budú siahať až do polovice oltára. Pre
oltár urobíš tyče z akáciového dreva a obiješ ich meďou. Tieto tyče sa budú
zasúvať do krúžkov, a tak tyče budú po oboch stranách oltára, aby ho bolo
možno nosiť. Urobíš ho z dosiek, dutý! Urobíš ho tak, ako si videl na vrchu!

Rozjímanie:
Po tom, ako dal Boh predpisy pre na stan a archu, učí Mojžiša, ako
postaviť oltár na zápalné obety. Oltár má byť ústredným miestom
Izraelskej bohoslužby, kde kňazi budú obetovať jahňatá, kozy a býkov na
odpustenie hriechov. V Egypte si spurní synovia Izraela vybrali iných
bohov. Obetovanie Pánovi je jedným z fyzických spôsobov, ktorý Boh dáva
Izraelu, aby sa oddelil od falošných bohov Egypta a uctieval Jeho, jediného
pravého Boha. Aj keď tieto zvieracie obete Izraelitov sú nedokonalé a
dočasné, sú obetami poslušnosti v reakcii na žiadosť Pána a napomáhajú
ich slobode. Konečným cieľom nie je obetovanie samotných zvierat, ale
obetovanie sŕdc Izraelitov Bohu.
Keď sa vzdáme vecí, ktoré milujeme, dokážeme sa oddeliť od falošných
bohov (alebo od vecí, ktoré by sa mohli stať falošnými bohmi), a ctiť nášho
Pána. Teraz ste už však videli, že je ľahké byť hrdý na skutky obety a
pokánia. Hovoríme stále iným ľuďom mimo nášho bratstva o tom, aké
studené sú naše sprchy? Komu chceme slúžiť s týmito pripomienkami?
Nikdy nezabudnite, že vaše obete sú prejavom vernej lásky k Bohu, nie
výrazom vášho mačizmu.
Porozprávaj sa dnes s Pánom o tom, ako môže v poslednom mesiaci ďalej
očistiť vaše srdce prostredníctvom aktov asketizmu. Hovor s ním o tom,
ako sa Tvoje obety môžu stať rovnako hlbokými vo vašom duchu, ako sú
vo vašom tele.