Archív značiek: Exodus 90 56. deň

Exodus 90 56. deň

OČISTENÉ TVOJE „PREČO“
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 24, 12-18
A Pán povedal Mojžišovi: „Vystúp ku mne na vrch a zostaneš tam!
Dám ti dve kamenné tabule: zákon a prikázania, ktoré som napísal,
aby si ich učil!“ Mojžiš a jeho služobník Jozue vstali a Mojžiš vystúpil
na Boží vrch. Starším však prikázal: „Čakajte na nás tu, kým sa k
vám nevrátime! Veď Áron a Hur sú tu s vami! Kto bude mať nejaký
spor, nech sa obráti na nich!“ Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch,
vrch zahalil oblak. Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho
zahaľoval šesť dní. V siedmy deň zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach
Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň.
Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať dní a
štyridsať nocí.

Rozjímanie

V reakcii na dnešnú pasáž sv. Písma sv. Ján Zlatoústy hovorí:
„Pozrime sa následne na príklady dobrého počínania v dôsledku
pôstu. Veľký Mojžiš po štyridsiatich dňoch, keď sa držal pôstu, bol
schopní prijať tabuľky zákona. “Rovnako ako to bolo pre Mojžiša,
koniec našej doby pôstu drží odmenu, dar od Pána. 24 Neviete, že
tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne
víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. (1. list Korinťanom
9:24). Vytrvajte, aby ste na konci tejto doby očistenia mohli ovládať
svoju myseľ, telo a dušu podľa zákona, ktorý vám dáva Boh.

„Prečo“ ste tu, nasledujúc tento očistný plán k Bohu? Máte svoje
napísané dôvody „prečo“, ale čo všetko nepísané, podvedomé
„prečo“, ktoré ste so sebou niesli? Aké boli prvé dôvody keď ste
zvažovali toto duchovné cvičenie? Bolo to zo sebeckých dôvodov?
Bolo to preto, že vás niekto posunul urobiť to? Bolo to preto, že
máte radi dobrú výzvu? Bolo to pre vašu vlastnú hrdosť? Teraz by
mali byť vaše dôvody očistené. Vaše dôvody by mali dokonalejšie
zapadnúť s vedomým dôvodom, pre ktorý ste to napísali. Vezmite
dnes na vedomie toto očistenie pred Bohom s vďačnosťou a použite
ho ako palivo na pokračovanie.