Archív značiek: Evanjelium prosperity

Evanjelium prosperity

Deň osemdesiaty deviaty

„Keď ľudia urobia niečo dobrého, takmer vždy sa u nich objaví očakávanie, že za to na oplátku niečo dostanú, dokonca aj od Boha. Tak sme jednoducho naprogramovaný. Sme nastavený usilovať o vlastný prospech.

Tento druh „používania“ Boha a náboženstva pre potreby nášho malého ja pribral do svojich služieb v niektorých amerických cirkvách i Ježišove evanjelium. Tomuto smiešnemu prístupu, ktorý učí, že ak budeme nasledovať Ježiša, prídu k nám na oplátku dobré veci, sa prezýva „evanjelium prosperity“ alebo niekedy „cadillaková viera“. Samozrejme, že každý, kto chápe kríž alebo kto číta svätého Pavla, vie, že toto je to posledné, čo by evanjelium sľubovalo. Akýkoľvek prísľub svetského úspechu či prosperity je absurdným popretím pravého učenia židovsko-kresťanského Písma.

Hovorí sa, že pokiaľ chcete klamať tak, aby vám to prešlo, stačí si nájsť nejakú ohromnú, obrovitánsku lož, ktorej ľudia chcú veriť – a vykladať ju, hovoriť ju so zápalom a vášňou. To väčšinou zaberie.

Ako sa v mojom myslení spája hmotná prosperita s Božou priazňou? Čo očakávam od Boha na oplátku za to, že budem žiť dobreš?“ 113

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 113. .

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #EvanjeliumProsperity #TeológiaProsperity #CadillakováViera