Archív značiek: Enneagram

Žiadny strach

Deň dvesto siedmy

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Strach dostal v našej kultúre voľný priechod, pretože sme ho nikdy neuznali za jeden z hlavných hriechov. Podľa typológie enneagramu predstavuje strach základnú zložku osobnosti u zhruba päťdesiatich percent ľudí. Keď je okolo nás toľko strachu, je potrebné ho maskovať za niečo iné, trebárs za „obozretnosť“, „zodpovednú správu“ či „zdravý rozum“. Politici, odborníci, zadávatelia reklám i mediálni magnáti, tí všetci majú záujem na stupňovaní paniky, pretože vedia, ako dobre funguje.

Strach neidentifikovaný ako strach dusí vzťahy, otvorenosť i lásku. Keď máte strach zo všetkého a zo všetkých, je ťažké pestovať dobrosrdečnosť a spravodlivosť. Ste uzavretí a defenzívni, nedokážete dôverovať prítomnej chvíli. Možno že presnejšie by bolo tento neustály, bezdôvodný strach a pochybnosti o sebe samých nazývať úzkosťou. Pokiaľ tento vnútorný nepokoj neuznáme ako to, čím je, bude nás mať vo svojej moci. Nový zákon nás varuje viac než osemdesiatkrát, aby sme sa vyvarovali strachu. Ježiš svojich nasledovníkov neustále povzbudzuje: „Nemajte strach“, „Nebojte sa“, „Netrápte sa v srdciach“. A napriek tomu som nepočul, že by bol ktorýkoľvek kresťan obvinený z „hriechu“ strachu.

Čoho sa bojím? Ako hlboký je tento strach a ako dlho s ním už zápasím?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 233.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoSiedmy #ŽiadnyStrach #NemajteStrach #NebojteSa #NetrápteSa #Hriech #Strach #Enneagram #Ježiš #NovýZákon #PrítomnýOkamih