Archív značiek: 74. deň

Exodus 90 74. deň

PRIORITY A MODLY
Denný smerovník: 11. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Leviti dokazujú, že odvážna vernosť Pánovi v skazenom svete je možná.
Pán dokazuje niečo ešte väčšie. Dokazuje, že bude vždy verný svojmu
ľudu, aj keď ho sklameme.
Akčné položky:

  1. Vzdaj sa kontroly
  2. Pripomeň si svoje „prečo“
  3. Vykonaj si tretiu dobrú svätú spoveď
  4. Podeľ sa o svoju radosť
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 32, 7-20
7 A Pán hovoril Mojžišovi: „Choď, zostúp, lebo tvoj ľud, čo si vyviedol z egyptskej
krajiny, robí zle! 8 Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate
teľa, klaňali sa mu, priniesli mu obetu a vykrikovali: „Toto je tvoj boh, Izrael, čo ťa
vyviedol z egyptskej krajiny.“ 9 Potom Pán povedal Mojžišovi: „Videl som, čo je to
za ľud. Pozri, je to ľud nepoddajnej šije! 10 Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev
proti nim a vyhubím ich! Teba však urobím veľkým národom.“ 11 Ale Mojžiš sa
pokúšal upokojiť Pána, svojho Boha, a hovoril: „Prečo by mal, Pane, vybúšiť tvoj
hnev proti ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a mocnou rukou vyviedol z egyptskej
krajiny?! 12 Prečo by mali Egypťania vravieť: „V zlovôli ich vyviedol, aby ich
zmárnil na horách a vyničil ich zo zemského povrchu?!“ Odlož svoj prudký hnev a
maj zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu! 13 Spomeň si na svojich služobníkov
Abraháma, Izáka a Izraela, ktorým si na seba samého prisahal a prisľúbil:
„Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto zem, o ktorej som
hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju vlastnilo na večné veky!“ 14 A Pán oľutoval
nešťastie, ktorým chcel navštíviť svoj ľud. 15 Potom sa Mojžiš vrátil, zostúpil z
vrchu a v rukách mal dve tabule zákona, ktoré boli popísané na oboch stranách;
boli popísané z prednej i zo zadnej strany. 16 Tabule boli Božím dielom a písmo
bolo Božím písmom – vyrytým na tabuliach. 17 Keď Jozue počul krik ľudu, ktorý

hlasno kričal, povedal Mojžišovi: „V tábore je vojnový pokrik!“ 18 On odvetil: „To
nie je hlas víťazného spevu ani hlas spevu po porážke, ja počujem len spev!“ 19
Keď sa priblížil k táboru a zbadal teľa a tance, Mojžiša pochytil hnev, odhodil
tabule z rúk a roztrieskal ich na úpätí vrchu. 20 Nato chytil teľa, ktoré si urobili,
spálil ho na ohni a rozmrvil ho na prach. Ten vysypal do vody a dal ju Izraelitom
piť.
Zamyslenie
Dnes Boh hovorí, akoby bol pripravený odrezať ruku, ktorá núti telo k hriechu (Mt
18:8). Pozri ako Boh a Mojžiš rozprávajú o Izraelitoch. Boh hovorí Mojžišovi,
„Choď dole; k svojmu ľudu, ktorý si vyviedol z Egyptskej krajiny…“ Mojžiš
odpovedá, „Prečo tvoj hnev horí proti tvojmu ľudu, ktorý si ty mohutnou silou a
mocnou rukou vyviedol z egyptskej krajiny.“ Mojžiš vracia vlastníctvo
neposlušných Izraelitov hneď späť Bohu. Potom apeluje na Božiu dokonalú
vernosť pripomínaním jeho zmluvy, ktorú uzavrel s Abrahámom, Izákom a
Izraelom (Jakubom).
Dôvod tejto debaty nie je aby Boh zmenil názor, ale aby si Mojžiš pripomenul silu
Božej vernosti k svojmu vyvolenému ľudu. Keď Mojžiš objaví zlaté teľa uprostred
svojich ľudí, ničí tento krehký idol, rovnako ako Pán zničil falošných bohov
desiatimi ranami v Egypte. Navyše Mojžiš vystavuje synov Izraela do márnej
reality tohto idolu tým, že ich núti vypiť rozdrvené zvyšky. Je to nepríjemný ale
skutočný obraz prázdneho uctievania ktorého sa práve zúčastnili.
Ak si bol verný cvičeniam Exodu 90, svetské posudzovanie ti už odchádza z očí.
Stále pokúšaný Satanom aby si sa nechal zotročiť svojimi obľúbenými vecami, si
schopný vidieť ich malú dôležitosť viac ako kedykoľvek predtým. Akú dôležitosť
im umožníš mať v Deň 91? Rozmýšľaj, ktoré konkrétne veci to sú a urči, či majú
byť úplne eliminované, alebo len majú byť jednoducho umiestnené na správne
miesto za Boha a rodinu. Modlárstvo musí byť vykorenené. Dobré záľuby ale
môžu dostať určitý stupeň dôležitosti. Striedmosť je kľúčom. Bez nej sa môže
tvoje hobby stať opäť modlou tak ako ním bolo pred týmto duchovným cvičením.
Nesmieme nechať otroctvo vliezť späť do našich životov aby nás ukradlo preč od
našej rodiny a od Boha.
Tento čas pokračujúcej abstinencie je najlepším časom naplánovať si Deň 91. V
deň 90 už bude neskoro. Rozprávaj sa dnes s Pánom konkrétne o tvojich
obľúbených veciach. Nastav si plán a buď s ním konkrétny o každej veci. Nechaj
Pána viesť diskusiu a potom si zapíš konkrétne závery o tom, ako si určíš priority,
alebo čo úplne eliminuješ pre každú zo svojich obľúbených vecí. Tieto zapísané
závery ťa podržia v súlade s Božím plánom pre tvoju slobodu v deň 91.