Archív značiek: 66. deň

Exodus 90 66. deň

VYČLENENÍ PRE BOHA
Denný smerovník: 10. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Si v drsnej horskej púšti na úpätí hory Sinaj. Posúď ako sa s Izraelitmi v
púšti uplatní tvoja nová sloboda. Použiješ ju na to, aby si slúžil Pánovi
alebo slúžil samému sebe. Iba jeden ťa vyslobodí.
Položky skutkov:

  1. Buď v kontakte so svojou kotvou
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Stále sa spoliehaj na Pána.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 28, 1 – 4; 36 – 38
Zavolaj k sebe spomedzi Izraelitov svojho brata Árona a jeho synov, aby mi
slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abiu, Eleazar a Itamar. A pre
svojho brata Árona zhotovíš posvätné rúcho na česť a ozdobu!
Porozprávaš sa so všetkými, čo sa rozumejú umeniu, ktorých som naplnil
umeleckým duchom, aby zhotovili pre Árona rúcho, žeby sa mohol posvätiť
a slúžiť mi ako kňaz. Takéto rúcha urobia: náprsník, efód (náramenník),
pláštik, tuniku z tkanej priadze, mitru a pás. Tieto posvätné šaty urobia
tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi posluhovali ako kňazi. Potom
vyhotovíš z rýdzeho zlata tabuľku a vyryješ na ňu rytcovou prácou Svätý
Pánov. Pripevníš ju na šnúrku z belasého purpuru a priviaže sa na mitru;
bude teda na prednej strane mitry, bude na Áronovom čele, aby tak Áron
nosil previnenia, ktorých sa Izraeliti dopustia pri obetovaní všetkých
svojich posvätných darov. Bude stále na jeho čele, aby oni dosiahli
milosrdenstvo u Pána.

Rozjímanie:
Dnes čítame o vyčlenení Árona aby bol kňazom, Svätým Pána. Cez
sviatosti Krstu, Birmovania a Eucharistie si tiež bol vyčleneným aby si bol
Svätým Pána. Počas týchto posledných dvoch mesiacov každý krát, keď si
sa rozhodol praktizovať dar modlitby, asketizmu a bratstva si sa rozhodol
vystúpiť z bežného života do posvätnej reality ktorá ti bola prepožičaná.
Cez tvoju účasť na týchto troch aktivitách si potvrdil svoju identitu ako
Svätého Pána a umožnil si sebe, aby si bol takto vyčlenený.
Ale teraz dobre vieš, že je to celkom výzva žiť život týmto spôsobom. Byť
vyčlenený, pokúšať sa o svätosť, praktizovať dennú modlitbu, asketizmus,
bratstvo, všetko vyžaduje veľké úsilie. Veľa mužov Exodu zistilo, že je
jednoduchšie žiť Svätým Pánovým počas Exodu 90 ako mimo neho. Prečo?
Po prvé, pretože Exodus 90 je pomenovaný kopec so špecifickými
výzvami, ktoré vedome podstupuješ. Po druhé, pretože tvoje bratstvo
poskytuje odhodlanú skupinu mužov, ktorí ťa potlačia na vrchol. Pre
mnohých mužov Exodu tieto dve veci ustali ako sa blížil deväťdesiaty deň.
Ale nemusia ustať pre teba a pre tvojich bratov.
Po náročnej výzve tohto duchovného cvičenia by to bol úder pre tvoji
identitu ako Svätého Pánovho aby si upadol do vlažného kresťanstva.
Bratstvo musí robiť viac po Exode 90 ako len posedieť a porozprávať sa o
tom, čo si myslia o svete okolo. Toto je niečo na zamyslenie. Aké bude
tvoje bratstvo v Deň 91?
Nezameriavaj sa príliš na to zatiaľ. S viac ako tromi týždňami pred sebou
urobíš dobre, ak sa budeš sústrediť na Exodus. Ale teraz je dobrý čas, aby
ste začali v bratstve rozoberať život po Exode. Nedostal by si sa takto
ďaleko bez modlitby, asketizmu a bratstva. Život po exode bude
požehnaný, ak si ponecháš aktívne ponecháš tieto tri dary.
Kristus vyžaduje aby si bol vyčlenený, Svätým Pána. Ale nebude ťa nútiť.
Výber je na tebe každý deň, rozhoduješ sa pre vždy pre jeden deň. Žil si
svoj život takto vyčlenený? Ako by si dnes mohol žiť vyčlenený a vo väčšej
hĺbke? Požiadaj Pána, aby ti pomohol odpovedať na túto otázku.