Duchovná výzbroj

/ Cirkev / Vyznanie viery / Desatoro / Blahoslavenstvá / Cirkevní otcovia / Dogmatika / Meditácia / Ruženec / Cnosti / Smrteľné hriechy / Katechetika / Rétorika

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Ef 6, 10
Vezmite si Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Ef 6, 13

Opasok

Bedrá si prepášte pravdou. Ef 6, 14a

Pancier

Oblečte si pancier spravodlivosti. Ef 6, 14b
Odejte sa spravodlivosťou ako pancierom Iz 59, 17
Pancier viery a lásky. 1 Sol 5, 8
Oblečie si ako pancier spravodlivosť. Mud 5, 18a

Obuv

Obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Ef 6, 15

Štít

Vezmite si štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! Ef 6, 16
Svätosť vezme za nepremožiteľný štít. Mud 5, 19

Prilba

Zoberte si Prilbu spásy Ef 6, 17
Prilbu nádeje na spásu. 1 Sol 5, 8
Majte prilbu spásy na hlave Iz 59, 17
Ako šišak si nasadí pravdivý súd. Mud 5, 18b

Meč

Zoberte si meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Ef 6, 17
Za výzbroj si vezme svoju horlivosť Mud 5, 17a
Za zbraň na potrestanie nepriateľov použije tvorstvo. Mud 5, 17b
Za britký meč naostrí si hnev. Mud 5, 20

Odev

Ako odev si oblečte rúcho pomsty Iz 59, 17
Vyzleč, Jeruzalem, rúcho smútku a nešťastia a odej sa ozdobou Božej slávy naveky! Bar 5, 1

Plášť

Ako plášťom sa zahaľte horlivosťou Iz 59, 17
Obleč si plášť spravodlivosti Boha Bar 5, 2a

Koruna

Príjmu krásnu korunu z Pánovej ruky Mud 5, 16
Polož si na hlavu mitru slávy Večného! Bar 5. 2b

Patríme dňu
Buďme triezvi
Oblečme si
Vezmime si
Prepášme sa
Obujme si
Zoberme si