Day to daily little thought v. 1.08 (Denné premýšľania)

Rozjímanie – Meditácia – Úvaha – Zamyslenie – Modlitba

TAKÉ NIEČO

Máš ho?
…Májový dážď v srdci?
Bubnuje na plechovú strechu duše.
Necháš sa zmáčať do nitky?

A posledná kvapka?
…Tá najmenšia spomedzi kvapiek sveta…
Možno…
…slzavo sa nežne kĺže z oka?
Možno…
…perami sa dotkne spýreného líca?

…Ako pohladenie pierkom…

Možno…
…preráža stovky kilometrov?

…Ako bozk nevinného srdca…

A posledná kvapka?
…Vzplanula…