Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na piatok 24.06. 2022.

Dnes je veľmi špeciálny deň pre všetkých, ktorí chcú byť premenení, aby boli ako Ježiš; pre všetkých, ktorí chcú byť malými deťmi v očiach milujúceho nebeského Otca (Mt 11,25). Je to preto, že dnes oslavujeme Najsvätejšie srdce Ježišovo. Ak chceme rásť, aby sme boli ako Ježiš, musíme tiež prijať sväté srdce výmenou za naše svetské alebo pohanské srdce. A cieľom seminárov Otcovo srdce je pomôcť každému, kto chce túto cestu absolvovať. Nie že by to niekto z nás už dosiahol, ale teraz sme bližšie, ako keď sme začali; a každým ďalším dňom sa môžeme k tomu približovať, ak je to naším cieľom.

Postoje svätého srdca sú sväté, požehnané, posvätené a zasvätené Bohu. Zatiaľ čo sekulárne postoje sú oddelené od náboženských záležitostí a pohanské postoje sú nerešpektujúce duchovné veci.

V dnešnom čítaní objavíme niečo o svätých postojoch. Aký je váš postoj k strate? Mnoho ľudí sa buď bojí stratiť to, čo majú, alebo ľahko nahradia to, čo sa stratilo, akoby to ani nebolo veľmi dôležité. Tento mesiac sa nám pokazil kotol ústredného kúrenia, pretože bol plný hrdze. Jednoducho sme kúpili identický náhradný kotol aj s filtrom hrdze, aby sa ten problém už nezopakoval. Fyzické veci sa dajú ľahko nahradiť, ak máme na to zdroje, ale vzťahy nie. Sväté srdce si cení každý individuálny vzťah ako nenahraditeľný poklad. Je pravda, že môžeme nadviazať nové vzťahy, ale sú odlišné od toho, ktorý sme stratili. A preto „Tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými.” Toto je úžasné učenie. Ty a ja, a každý veriaci, máme moc urobiť nebo radostným. Ako? Tým, že budeme veľmi veľmi dobrí? Vôbec nie! Ale tým, že si uvedomíme nejaký postoj v našom srdci, ktorý je svetský alebo pohanský, a rozhodneme sa nechať ho posvätiť Duchom Svätým. A nič nemá taký potenciál, aby sa nebo rozveselilo, ako obnovené alebo zlepšené vzťahy. Prečo? Pretože všetky sú to nenahraditeľné a jedinečné poklady. Našou výzvou je vážiť si to, čo si váži Ježiš, teda vzťahy; namiesto toho, aby sme si vážili to, čo si cení svetské srdce, teda mať alebo získať veci ako zdravie, bohatstvo alebo moc. Sväté srdce si váži vzťahy, má radosť z porozumenia a v spoločenstve. Avšak svetské srdce si cení osobné postoje a názory; teší sa zo súťaže s ostatnými.Zamyslite sa nad týmito Ježišovými myšlienkami. Chceli by ste mať väčšiu radosť z jedného strateného a obnoveného vzťahu, ako z deväťdesiatich deviatich, ktoré zostali? Ak áno, požiadajte Ducha Svätého, aby odhalil narušený vzťah, ktorý by sa dal napraviť, a požiadajte o radu, ako ho napraviť spôsobom, ktorý rešpektuje a ctí obe strany vzťahu. Niektorí ľudia majú v srdci postoj: ‚Ja som v poriadku, ale ty nie.‘ Iní si myslia: ‚Ty si v poriadku, ale ja nie.‘ Ďalší si myslia, že ‚ja som v poriadku a ty tiež.‘ Ale Ježiš si myslí: ‚Ja som jedinečný a nenahraditeľný poklad v očiach môjho Otca. A ty si rovnaký poklad v jeho aj v mojich očiach.‘ Koho dnes takto oceníš?

Pridaj komentár