Vďačnosti 12

Ježišu,
vďaka Ti za jasné nebo,
vďaka Ti za spev vtákov,
vďaka Ti za Tvoju prítomnosť,
vďaka Ti za blízkych priateľov,
vďaka Ti za pokojnú myseľ,
vďaka Ti za dobrý spánok,
vďaka Ti za mier na Slovensku,
vďaka Ti za Tvoju štedrosť,
vďaka Ti za teplo slnka,
vďaka Ti za vieru.
Amen.

Pridaj komentár