Prijímanie na ruku

„Sväté prijímanie sa bude od soboty 20. júna naďalej prednostne podávať do rúk. Bude však možné podať ho aj do úst, a to v prípade, že osoba nie je schopná prijať Eucharistiu do rúk.“ (KBS)
https://m.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200619031

„Prijímanie Eucharistie do rúk nespôsobuje jej zneuctenie, znesvätenie, ani profanáciu. Je to súčasť praxe Cirkvi a jedna z možností ako prijímať.“ pápež František (generálna audiencia, Rím marec 2018)
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„O jednom spôsobe prijímania nemáme uvažovať ako o „lepšom“ a druhom ako o „horšom“.“ Sekretár Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí Mons. Roche
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„Prosím vás, drahí veriaci, ktorí by ste radšej prijali Eucharistiu do úst: prijmite ju za týchto okolností s ohľadom na ostatných do rúk. Neznesvätíte ju, ani nepoškvrníte.“ Martin Kramara hovorca KBS
https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200507032

„Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná choroba, chvenie rúk, nutnosť opierať sa o barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru.“
http://horne.lefantovce.nrb.sk/ako-spravne-prijimat-sv-prijimanie-na-ruku/

Usmernenie pre Nitru:
„Kto v individuálnom prípade z vážneho dôvodu nemôže prijímať do rúk, nech príde celkom na záver radu prijímajúcich a rozdávateľ nech mu podá Eucharistiu do úst – a následne si dezinfikuje ruky.“
http://www.biskupstvo-nitra.sk/pokyny-pre-poskytovanie-duchovnej-sluzby-pocas-druhej-vlny-covid-19/

K výhrade vo svedomí sa otcovia biskupi vyjadrujú tu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20211220017&fbclid=IwAR1K1WFF8hvk_x0woB_Lt6caOa_soP62cdclpM-tE7t2lUw3o_Q15Wwtejg

Pridaj komentár