Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Sobotu 06.11. 2021.

„Ježiš videl, že niektorí ľudia sú tak zameraní na status v tomto svete, že vôbec nie sú schopní vidieť duchovné bohatstvo. Preto ho ani nemôžu dosiahnuť. Farizeji sa posmievali Ježišovi, pretože sa rozhodol byť pokorný a chudobný. Tiež sa stretával s ľuďmi, ktorými oni opovrhovali a považovali ich za nečistých. Posmievať sa znamená, že sa na neho pozerali zhora a vysmievali sa mu. Ale keď sa Ježiš pozrel na nich, videl ľudí, ktorí si myslia, že sú duchovní, ale v skutočnosti neboli. Tak im Ježiš povedal: “Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.” (Lk 16,15)

Pamätám si, keď svätá Terézia z Kalkaty navštívila Anglicko. Ukázali jej všetku krásu a bohatstvo krajiny, ale ona na to povedala:” Nikdy som nevidela takú chudobu.” Väčšie duchovné bohatstvo videla medzi najchudobnejšími z chudobných v Kalkate. 

Tak čo má potom veľkú duchovnú hodnotu v Božích očiach? Nie bohatstvo, ale každý vzťah, kde je aspoň nejaká láska. Ako to Ježiš vysvetlil: “Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov.” (Lk 16,9) Chcel, aby farizeji používali svoje peniaze na rozvíjanie priateľstiev s ľuďmi, nie na rozvíjanie lepšieho postavenia pred ľuďmi. Prečo to Ježiš nazval nespravodlivou mamonou? Z jeho perspektívy prichádza každé bohatstvo od nášho Otca z neba. Farizeji len spravovali to, čo patrilo Bohu; boli sluhami, ktorí používali toto bohatstvo nečestne, keďže ich zámer sa odlišoval od toho Božieho.

Takže čo ty a ja? Ako môžeme budovať vzťah, kde bude viac lásky ako pred tým? Napríklad môžeme dať niekomu neočakávaný dar. Alebo by sme im mohli darovať kvalitne strávený čas, namiesto toho, aby sme v tom čase zarábali peniaze. Ak to budeme robiť takto, znamená to, že používame jeho bohatstvo čestne, lebo konáme jeho vôľu. A čo je viac, budeme privítaní do večných príbytkov. Takže budeme mať v živote viac lásky a lepšiu budúcnosť. To sú všetko dobré správy!“

Pridaj komentár