Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 02.06. 2021.

Včera sme požiadali Otca, aby otvoril oči našich sŕdc. Dnes vidíme otvorené srdcia  Tóbiho a Sáry. Počúvame hlboké výkriky bolesti a úzkosti vychádzajúce z ich sŕdc, keď vylievajú svoju tieseň Bohu.

Tóbi sa cítil okradnutý a pravdepodobne podvedený, držaný v zajatí a obklopený smrťou. Uvedomoval si klebety ostatných, ktorí sa mu smiali, a pohŕdavé pohľady a postoje. Prežil urážky a pretrpel veľa smútku. Uznal svoju hriešnosť a Božiu dobrotu, súd, milosť a pravdu a prosil o oslobodenie od trestu. Veril tomu, že všetko, čo utrpel, bolo kvôli jeho hriešnosti alebo hriešnosti jeho predka? Je to možné, pretože v Starom zákone bola viera, že hriech si zasluhuje trest. Jediné východisko z jeho ťažkostí, ktoré videl, bolo požiadať Boha, aby ho nechal zomrieť.

Sára trpela smútkom, pretože každý z jej siedmich manželov zomrel okamžite po svadbe. Potom ju za ich smrť obvinila jedna zo slúžok, ktorá ju urazila a mala zlomyseľné komentáre. Sára reagovala stiahnutím sa a plánovaním samovraždy. Prestala však, keď uvažovala o dopade, ktorý by to malo na jej otca, ktorý by stratil svoju jedinú dcéru. Vo svojej úzkosti sa teda obrátila k Bohu a modlila sa krásnu modlitbu.

,Zvelebený si, Pane, milosrdný Bože a zvelebené je tvoje sväté a vznešené meno naveky. Nech ťa velebia všetky tvoje diela naveky.‘

Potom aj ona požiadala o smrť. Niekedy sa smrť javí ako jediné východisko z hroznej situácie. Existuje však aj lepší spôsob; modliť sa môžu iba tí, ktorí sú nažive.

Keď sa tieto modlitby dostali do neba, Tóbi aj Sára boli uzdravení a ich situácia sa zmenila. Obaja otvorili svoje srdce Bohu, vyliali svoju úzkosť a Boh odpovedal.

Stotožňujete sa s Tóbim alebo Sárou alebo s oboma? Otvorte svoje srdce Bohu; nie je dobré držať všetko zatlačené dovnútra a skryté. Možno máte bezpečného človeka, priateľa, kňaza, poradcu, s ktorým by ste sa mohli porozprávať. Ale tiež vylejte svoje srdce Bohu a vedzte, že to počul. Niekedy je jeho reakcia okamžitá, inokedy sa situácia zmení časom. 

Modlím sa, aby ste boli požehnaní a oslobodení od svojej zložitej situácie.“

Pridaj komentár