Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Ozcovho Srdca na sobotu 15.05. 2021.

V 16.kapitole Jánovho evanjelia Ježiš pripravuje svojich učeníkov na svoju smrť a návrat k Otcovi. Ale, ako to často robieval, hovoril obrazne, aby videl, či jeho učeníci budú rozumieť. Ježiš hovoril o čase hlbokého smútku a bolesti, po ktorom bude nasledovať čas veľkej radosti. Pripodobnil to radosti matky, ktorá práve prežila bolesť pôrodu. Hovoril o svojej smrti a zmŕtvychvstaní. Keď príde ten čas, učeníci budú mať priamy prístup k Otcovi. Nebudú potrebovať Ježiša ako prostredníka. Bariéra hriechu, ktorá spôsobovala odlúčenie od Otca, bude zničená. Takže Ježiš urobil cestu pre nich aj pre nás, aby sme mohli mať vzťah s Otcom. Pretože poznáme Ježiša, preto, že On je náš Spasiteľ, a preto, že sme odetí v Kristovi, môžeme sa rozprávať priamo s Otcom a on nám dá, čo budeme chcieť. 

Tvrdenie, že on nám dá čokoľvek, o čo ho budeme prosiť, je pre mňa výzvou, pretože ja nedostávam všetko, o čo prosím. Možno je to preto, že ja prosím o niečo, namiesto toho, aby som sa opýtala otázku, čo je kontextom tohto tvrdenia. Alebo možno moje prosby vychádzajú z mojich osobných plánov, čo sa nezhoduje s Ježišovou podstatou. 

Nedávno sme s Robertom urobili rozhodnutie, ale neboli sme si istí, či je správne. Tak som sa o tom rozprávala s Otcom a prosila som ho o vedenie. Ako Gideon som predložila pred Boha rúno. Nedostala som takú odpoveď, akú som očakávala, ale v tom procese sme aj ja, aj Robert dostali potvrdenie, že robíme správnu vec. Pamätám si, že som sa vtedy zamyslela nad týmto úryvkom z Písma a rozmýšľala som, že by to dávalo zmysel, keby som prosila o vyjasnenie situácie. Bola som prekvapená, keď som tento úryvok videla v ďalšom čítaní. 

Ježiš prišiel od Otca a vrátil sa k Otcovi. Prišiel nám zjaviť Otca. A teraz, preto, že my veríme a milujeme Ježiša, sám Otec nás miluje a počúva nás. S kým sa rozprávaš ty? Môžeš sa rozprávať s Otcom? On chce mať s tebou vzťah.“

Pridaj komentár