Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na stredu 17.03. 2021

Boh je neviditeľný; tak ako môžeme vedieť, aký je? Tieto čítania nám pomáhajú rozumieť Bohu, ktorého nevidíme. 

Kolosanom 1,15 uvádza, že „Syn je obrazom neviditeľného Boha“, zatiaľ čo Hebrejom 1,3 vyhlasuje, že „Syn je odblesk Božej slávy a obrazom jeho podstaty“. Obe tieto čítania hovoria, že Ježiš je ako Otec (čo potvrdzujú aj Ježišove slová v Jánovi 5.)   

Ježiš hovorí, že sám nemôže urobiť nič. Nemôže uzdravovať chorých, kŕmiť hladných, upokojiť búrku, kriesiť mŕtvych; nemôže robiť nič. Je úplne odkázaný na to, čo robí jeho Otec. Robí iba to, čo vidí robiť svojho Otca; hovorí iba to, čo počuje, že hovorí Otec. Jedného dňa som premýšľala o týchto výrokoch a myslela som na to, ako Ježiš umyl nohy učeníkom pri poslednej večeri. On ale robí iba to, čo vidí robiť Otca. Je možné, že keď sa dostaneme do neba, v ústrety nám výjde Otec s misou a uterákom v ruke pripravený umyť nám nohy! Pre mňa to bola prekvapujúca myšlienka a obraz Otca.

Niektorí ľudia, ktorí sa cítia Bohom opustení, si kladú otázku „Kde si bol, keď …  sa stalo?“ To platí najmä v prípade bolestivých okolností. (Marta položila rovnakú otázku Ježišovi, keď prišiel po Lazarovej smrti.) Ale náš Otec je prítomný, aby nás potešil, a má s nami súcit vo všetkých našich ťažkostiach. Izaiáš to prirovnal k dojčiacej matke, keď sa pýtal, či môže matka zabudnúť na dieťa na prsníku. My vieme, že sa to môže stať, pretože niektoré deti sú dané na adopciu, zatiaľ čo iné sú opustené alebo odmietnuté. Boh, náš Otec, však hovorí, že sa nás nikdy nevzdá a nezabudne na nás. Je Otcom útechy a súcitu, čo Pavol potvrdzuje vo svojom liste Korinťanom. 

Dnes máme veľa obrazov o tom, kto je Otec a aký je. To, na čo sa sústredíte, čo vás upúta, naznačuje, ako vnímate Otca. Veľmi dlho som pri čítaní žalmu vnímala, že sa Boh hnevá. Tí, ktorí žili s hnevom, sa na to zameriavajú. Sú si vedomí, že sa to môže stať. Pretože som sa sústredila na hnev, nevidela som všetky krásne slová, ktoré opisovali Otca. Tak hnev zatvoril moje oči, aby som nevidela a moje uši, aby som nepočula a zatvrdil moje srdce. 

Keď čítate dnešné slová, podčiarknite si všetky krásne a povzbudivé slová, ktoré opisujú Otca. Sú tam nejaké vlastnosti, ktoré ste zažili? Sú tam nejaké vlastnosti, ktoré by ste chceli zažiť? Možno by ste mu mohli povedať, ako sa cítite, a požiadať o čokoľvek, čo potrebujete. Keď som spočítala všetky Otcove požehnania, prišla som k viac ako dvadsiatim veciam. Buďte požehnaní jeho milosťou, milosrdenstvom, súcitom, … „

Pridaj komentár