Myšlienka 77

„Pokiaľ ide o vnútornú transformáciu, tú nemôžete vyvolať. Nemôžete zmeniť seba samého a v žiadnom prípade nemôžete zmeniť svojho partnera alebo kohokoľvek iného. Jediné, čo môžete urobiť, je vytvoriť priestor, v ktorom transformácia môže nastať a kam môže vstúpiť láska a pôvab.“

Eckhart Tolle: Sila prítomného okamihu; str. 77.

Pridaj komentár