Richard Rohr – Na prahu premeny 259.: Najväčší paradox

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty deviaty

„Toto je snáď najväčší paradox duchovnej cesty: múdrosť a láska sa nerodia z úspechu, ale z ustavičného zlyhávania. Ako povedal svätý Pavol: „Veď práve keď som slabý, som silný.“

Z našej zápornej bilancie sa stáva práve tá prázdnota, ktorú s láskou zaplní Boh, pokiaľ mu to dovolíme. Naša úbohosť nás núti neustále hľadať, túžiť, dôverovať, dúfať a prahnúť po Bohu. Umožňuje nám poznať mimo všetku pochybnosť, že úplne všetko dávanie robí Boh a my že vždy len prijímame, i keď čas od času taktiež ponúkneme na oplátku svoj síce úprimný, ale obmedzený príspevok. Sľubujem vám, že Boh sa ponáhľa vyplniť každú prázdnotu a túžbu, ktoré mu ponúkneme. Pokiaľ mu budeme ponúkať svoju dokonalú úplnosť, Boh bude vedieť, že to, čo ponúkame, nie je pravdivé. Práve to najskôr Ježiš hovorí v onom šokujúcom príbehu o výbercovi daní a farizejovi (Lk 18; 10): Farizej ponúka svoju spravodlivosť, na ktorej si zakladá, a podľa Ježiša sa mýli; výberca daní ponúkne svoju špatnosť (svoju zlobu), o ktorej je presvedčený, a Ježiš ho má za dobrého. To v zrovnaní s merítkom všetkých veľkých organizovaných náboženstiev pôsobí dosť úžasne.

Akú autoritu som si medzi svojimi známymi vydobyl svojimi neúspechmi a utrpením?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 288.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár