Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 03.01. 2021

Nedeľa 3.1.2021

„Keby si mohol požiadať o nejaký dar, čo by si si zaželal? Keby si vyhral v lotérii, na čo by si minul peniaze? Mnohí z nás by sa snažili uspokojiť svoje materiálne potreby a potom uspokojiť aj potreby svojich blízkych. Ale Otec nás obdarúva a požehnáva inak. 

Náš úžasný nebeský Otec nás vidí zabalených do Krista. Preto nám dáva z lásky všetko duchovné požehnanie. Vyvolil si nás dokonca skôr než bol stvorený svet, aby sme boli s ním. Vidí nás svojim pohľadom ako svätých a nepoškvrnených. Sme nevinní, oblečení v bielom, čistí a žiariaci. A sme adoptovaní do jeho rodiny. On je náš Otec a my sme jeho deti. Keďže patríme do rodiny, máme miesto pri stole; už nie sme outsideri, patríme sem a už viac nebudeme sami. Sme tiež dediči a máme večné dedičstvo, ktoré nikdy nemôže zaniknúť ani uvädnúť. 

Čo to pre teba znamená, keď vieš, že si vyvolený, nepoškvrnený a adoptovaný? Otec ti daroval tieto veci ešte pred stvorením sveta. Chce byť tvojim Otcom a dať ti tieto dary z lásky. Prijmeš ich? Dlho na teba čakal a naďalej bude trpezlivo čakať, kým nebudeš pripravený povedať mu ‘áno’. Bude to dnes?“

Pridaj komentár